Panel obywatelski poświęcony przyszłości edukacji podstawowej w dzielnicy – BO Gdynia

Panel obywatelski poświęcony przyszłości edukacji podstawowej w dzielnicy

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Panel obywatelski poświęcony przyszłości edukacji podstawowej w dzielnicy

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
SRO/0031
Dzielnica
Śródmieście
Autor projektu
Łukasz Piesiewicz
Status:
Odrzucony
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2020

Lokalizacja projektu:

Opis:

W związku z zamiarem powołania rejonowej szkoły podstawowej w miejscu szkoły sportowej (nr14) i ogłoszeniem dokumentu o nazwie „Edukacja 2020-2030” (który to dokument w imieniu prezydenta W.Szczurka zaprezentował p.B.Bartoszewicz) zakładającego w perspektywie 2030 r. likwidację funkcji edukacyjnej w miejscu obecnej szkoły nr 51, swoim rejonem szkolnym pokrywającej część Śródmieścia, mieszkańcy Śródmieścia wyrazili zaniepokojenie takimi planami. By lepiej zrozumieć powody tej decyzji, chcemy zwołać panel obywatelski, otwarty też dla mieszkańców innych dzielnic, na którym pochylimy się nad merytorycznymi argumentami UM Gdynia zawartymi w przywoływanym dokumencie oraz w wypowiedziach i innych dokumentach dotyczących przyszłości SP51. Chcielibyśmy, by wsparli nas w dyskusji nad planami UM Gdynia eksperci zewnętrzni (zajmujący się edukacją). Ważne dla zachowania ich obiektywności, jest to, by byli to eksperci spoza Trójmiasta. Panel powinien składać się z osób wybranych losowo spośród zainteresowanych (zgłaszających się). Podsumowaniem jego prac powinien być raport, w którym ocenione zostaną merytoryczne argumenty dotyczące planów na przyszłość edukacji w Śródmieściu oraz dotychczasowe działania UM Gdynia w tym zakresie, a także zawierać opinię na temat tych planów i propozycje (wypracowane wraz z ekspertami) dotyczące pomysłów alternatywnych.

Szacunkowa łączna wartość projektu

10000 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki