Panel obywatelski poświęcony przyszłości edukacji na terenie dzielnicy – BO Gdynia

Panel obywatelski poświęcony przyszłości edukacji na terenie dzielnicy

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Panel obywatelski poświęcony przyszłości edukacji na terenie dzielnicy

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
GRA/0028
Dzielnica
Grabówek
Autor projektu
Łukasz Piesiewicz
Status:
Odrzucony
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2020

Lokalizacja projektu:

Opis:

W związku z ogłoszeniem dokumentu o nazwie „Edukacja 2020-2030” (który to dokument w imieniu prezydenta W.Szczurka zaprezentował p.B.Bartoszewicz) zakładającego w perspektywie 2030 r. likwidację szkoły podstawowej nr 52, społeczność Grabówka wyraziła zaniepokojenie takimi planami. By lepiej zrozumieć powody tej decyzji, chcemy zwołać panel obywatelski, na którym pochylimy się nad merytorycznymi argumentami UM Gdynia zawartymi w przywoływanym dokumencie oraz w wypowiedziach i innych dokumentach dotyczących przyszłości SP52. Chcielibyśmy, by wsparli nas w dyskusji nad planami UM Gdynia eksperci zewnętrzni (zajmujący się edukacją). Ważne dla zachowania ich obiektywności, jest to, by byli to eksperci spoza Trójmiasta, zaproponowani przez najbardziej zainteresowanych – społeczność SP52 i Radę Dzielnicy Grabówek. Panel powinien składać się z osób wybranych losowo spośród zainteresowanych (zgłaszających się). Podsumowaniem jego prac powinien być raport, w którym ocenione zostaną merytoryczne argumenty dotyczące planów na przyszłość edukacji podstawowej na Grabówku.

Panel powinien zostać przeprowadzony w zgodzie z ogólnie przyjętymi zasadami prowadzenia paneli obywatelskich. W ramach budżetu przewidujemy promocję uczestnictwa w panelu, druk materiałów dla uczestników, catering dla nich, opracowanie podsumowania pod względem graficznym i edytorskim. Panel powinien zebrać się minimum 3-krotnie.

Szacunkowa łączna wartość projektu

10000 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki