PAJĘCZYNKA-LINARIUM-PIRAMIDA WSPINACZKOWA w ramach CENTRUM REKREACYJNO – SPORTOWEGO „RYBAKI” ETAP II (etap I to nowe oblicze polany na Babich Dołach wykonane w ramach rewitalizacj – BO Gdynia

PAJĘCZYNKA-LINARIUM-PIRAMIDA WSPINACZKOWA w ramach CENTRUM REKREACYJNO – SPORTOWEGO „RYBAKI” ETAP II (etap I to nowe oblicze polany na Babich Dołach wykonane w ramach rewitalizacj

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie PAJĘCZYNKA-LINARIUM-PIRAMIDA WSPINACZKOWA w ramach CENTRUM REKREACYJNO – SPORTOWEGO „RYBAKI” ETAP II (etap I to nowe oblicze polany na Babich Dołach wykonane w ramach rewitalizacj

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
BAD/0021
Dzielnica
Babie Doły
Status:
Odrzucony
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2020

Lokalizacja projektu:

Ul. Rybaków, koło polany na Babich Dołach.

Opis:

Opis
Piramida wspinaczkowa (pajączek, linarium) z dwoma masztami centralnymi, sześcioma platformami i ośmioma odciągami. Urządzenie posiada regulację naciągu lin.
Urządzenie zawiera:
 maszty konstrukcyjne jednakowej wielkości z płytami montażowymi, na których ustawiane są maszty, (nie dopuszcza się betonowanie masztów w gruncie),
 sieć z lin symetrycznie rozchodzącą się od konstrukcji urządzenia – forma piramidy sześciobocznej, liny konstrukcyjne mają grubość 22 mm a liny wewnętrzne: 20 mm, liny konstrukcyjne przebiegają bez żadnych łączników od kotew do szczytu piramid,
 łączniki lin w formie aluminiowych kul (nie dopuszcza się stosowania łączników plastikowych ani oplotu z drutu np. w formie koniczynek, odkuwki lub innych), łączniki platform,
 jedną platformę linową łączącą sąsiednie piramidy, o wymiarach: 2.0 x 3.25 m
 dwie sześcioboczne, elastyczne platformy w kolorze czarnym na każdej z piramid,
 kotwy fundamentowe wraz z śrubami regulującymi naciąg lin,
 wszystkie fundamenty kotew umieszone są planie elipsy otaczającej piramidy (nie w przestrzeni pomiędzy piramidami).

Dane techniczne
 Wymiary urządzenia (LxWxH): 11,6 x 23,4 x 7,8 m
 Strefa bezpieczeństwa: 14,6 x 26,4 m
 Maksymalna wysokość upadku: 1,6 m
 Ilość użytkowników: 142 osoby
 Certyfikat potwierdzający zgodność z normą EN 1176-1:2008 i 1176-11:2008
Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/– 5%

Materiały
 Maszt wykonany jest z rury stalowej, galwanizowanej (istniej możliwość malowana proszkowego na dowolny kolor), ze względów statycznych nie dopuszcza się betonowanie masztów w gruncie,
 Sieć wewnętrzna wykonana jest z 6-cio żyłowej poliamidowej, zbrojonej liny o grubości 20 mm a liny konstrukcyjne (zewnętrzne) mają grubość 22 mm. Liny konstrukcyjne przebiegają bez żadnych łączników od kotew do szczytu piramid. Sieć może być wykonana w 6 różnych kolorach jednocześnie.
 Wewnętrzne aluminiowe, fabrycznie zaciskane łączniki lin w kształcie kulek (nie dopuszcza się stosowania łączników plastikowych ani oplotu z drutu np. w formie koniczynek, odkuwki lub innych) co gwarantuje bezpieczeństwo użytkowników – eliminuje możliwość skaleczenia. Łączniki standardowo występują w kolorze szarym, opcjonalnie mogą być wykonane w innych kolorach.
 Elastyczne platformy mocowane są do lin płaskimi aluminiowymi łącznikami. Przez otwory platform przechodzi maszt konstrukcyjny urządzenia, który umieszczony jest w betonowym fundamencie.
 Sieć mocowana jest do podłoża przy użyciu śrub regulujących naciąg oraz kotew umieszczonych w betonowych fundamentach.
 W przypadku instalacji nawierzchni bezpiecznych wylewanych należy stosować fundamenty w systemie Spannbox.
Wszystkie fundamenty kotew umieszone są planie elipsy otaczającej piramidy. Ze względów bezpieczeństwa nie dopuszcza się stosowania fundamentów w przestrzeni pomiędzy piramidami.
Użytkowanie i konserwacja
 urządzenia są elementami wyposażenia placów zabaw / placów rekreacyjnych i wyłącznie do tego celu powinny służyć,
 poszczególne grupy urządzeń dedykowane są do użytku dla określonych grup wiekowych (zgodnie z Kartami Technicznymi urządzeń) – należy bezwzględnie przestrzegać tych wskazań,
 bezwzględnie należy dbać, aby na powierzchni schodów, podestów, siedzisk itp. nie znajdowały się kamienie lub inne twarde przedmioty, które mogą spowodować ich uszkodzenie,
 należy unikać wnoszenia na urządzenia lub ich części ziemi lub błota a także systematycznie usuwać pojawiające się inne zabrudzenia (liście, kamienie, papiery, śmieci, igliwie etc.), użytkownik obowiązany jest prowadzić bieżącą pielęgnację urządzenia,
 w przypadku zabrudzenia powierzchni urządzeń ziemią, piaskiem czy błotem należy oczyścić je przy pomocy silnego strumienia wody, większe śmieci można usunąć ręcznie lub przy użyciu szczotki,
 bezwzględnie należy zapobiegać dostawaniu się do elementów mechanicznych urządzeń (przekładnie, łożyska itp.) zabrudzeń, które mogą je uszkodzić (np. piasek),
 należy unikać zabrudzeń olejem, emulsją asfaltową oraz innymi środkami chemicznymi powodującymi odbarwienie powierzchni urządzeń,
 nie dopuszczać do sytuacji, aby fragmenty urządzeń znajdowały się w wodzie np. poprzez nieprawidłowe wyprofilowanie podłoża nieprzepuszczalnego lub niezastosowania drenażu w podłożu przepuszczalnym.

Szacunkowa łączna wartość projektu

200000 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki