Oznakowanie ulicy Rybaków – BO Gdynia

Oznakowanie ulicy Rybaków

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Oznakowanie ulicy Rybaków

Kropeczki jako tło strony

Lokalizacja projektu:

Przed zabudowaniami dawnego folwarku i przed wjazdem w kierunku dawnej Kolonii Rybackiej.

Opis:

Pierwsza tablica o długości 1,2 m z nazwą ulicy Rybaków oraz numerami budynków mieszkalnych usytuowana będzie przed dawnym folwarkiem.
Drugą tablicę także o długości 1,2 m z nazwą ulicy Rybaków oraz numerami domów należy umieścić przed wjazdem w kierunku dawnej Kolonii Rybackiej.

Kalkulacja kosztów:

Dwie tablice z nazwą ulicy Rybaków oraz numerami bu-dynków mieszkalnych – długość ok. 1,2 m + słupki, mon-taż i odtworzenie fragmentu nawierzchni. 3100