Oświetlenie zewnętrzne na osiedlu bloków przy ul. Uranowa 19, 21 i 42 – BO Gdynia

Oświetlenie zewnętrzne na osiedlu bloków przy ul. Uranowa 19, 21 i 42

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Oświetlenie zewnętrzne na osiedlu bloków przy ul. Uranowa 19, 21 i 42

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2016/347
Dzielnica
Pogórze
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2016

Lokalizacja projektu:

Zasięg: działki nr 983, 984, 987, ul. Uranowa. Lokalizacja: chodniki i pas zieleni należące do ww. działek. Własność: Gmina Miasta Gdyni

Opis:

Zakres prac obejmuje: montaż fundamentów (7 szt.), słupów oświetleniowych (7 szt.), opraw oświetleniowych (7 szt.) i źródeł światła – wykonanie wykopu i ułożenie kabla elektroenergetycznego (na odcinku 210 metrów) zasilającego projektowane oprawy oświetleniowe – uziemienie słupów oświetleniowych – podłączenie zasilania do rozdzielni nN – wykonanie badań i pomiarów

Kalkulacja kosztów:

Oświetlenie zewnętrzne: - słup oświetleniowy wraz ze źródłem światła i fundamentem (np. słup stalowy ocynkowany cylindryczny 5 m) 7 szt. x 7000 zł = 49000 zł - - kanalizacja kablowa 210 m x 40 zł/m = 8400 zł - roboty ziemne (w tym wykopy i zasypka) 210 m x 60 zł/m = 12600 zł - układanie kabla elektroenergetycznego 210 m x 35 zł/m = 7350 zł - uziemienia 7 szt. x 40 zł/szt. = 280 zł - badania i pomiary 210 m x 2,0 zł/m = 420 zł Wartość brutto: 78050 zł * 1,23 = 96000 zł Wartość wykonania dokumentacji projektowej: 15% * 96000 = 14400 zł Koszty dodatkowe: - wykonanie mapy do celów projektowych 2000 zł - nadzór autorski 1000 zł Koszt całkowity: 113400 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

113400 zł

Mapa Lokalizacji