Oświetlenie ul. kpt. A. Kasztelana – BO Gdynia

Oświetlenie ul. kpt. A. Kasztelana

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Oświetlenie ul. kpt. A. Kasztelana

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

ID projektu:

2016/53

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

ul. kpt. A. Kasztelana, Pogórze Górne, Gdynia

Opis:

Cel: ustawieniu 9 lamp typu LED z funkcją przygaszania Uzasadnienie: zupełnie pozbawiona oświetlenia ul. kpt. A. Kasztelana jest 270-metrową drogą gminną i jest to tzw. ulica „ślepa” (wylot na ul. Czernickiego). W związku z bliską lokalizacją pętli autobusowej Pogórze oraz barów i sklepów w ciemnych zaułkach naszej ulicy gromadzą się nietrzeźwe osoby, które uczyniły sobie z tego miejsca „ogródek piwny” a także szalet publiczny gorsząc tym mieszkańców i ich dzieci, dla których jest to jedyna droga do szkoły. Stanowi to zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, czego dowodem są liczne interwencje policji. Oświetlenie ulicy wpłynęło by na poprawienie bezpieczeństwa oraz zwiększyło komfort mieszkańców. Zależy nam na oświetleniu LED z powodów niskiego zużycia energii.

Szacunkowa łączna wartość projektu

164056 zł

Kalkulacja kosztów:

1. oświetlenie zewnętrzne słup oświetleniowy oraz element oświetlenia lampa typu LED 9 szt. x 7000 zł/szt. = 63 000 zł 2. Uziemienie 9 szt. x 40 zł = 360 zł 3. Kanalizacja kablowa 270 m x 45 zł = 12 150 zł 4. Roboty ziemne w tym wykopy i zasypka 270 m x 60 zł =16 200 zł 5. Roboty kablowe – układanie kabla energetycznego, montaż osprzętu kablowego 270 m x 45 zł = 12 150 zł 6. Badania i pomiary 270 m x 3 zł = 810 zł SUMA bez VAT 104 670 SUMA z VAT 128 744,1 zł 7.Projekt 19 311,615 zł 8. budowa szafki zasilającej - ok. 10 000 tys. zł. brutto 9. wykonanie mapy do celów projektowych - ok. 3 500 tys. zł. brutto, 10. nadzór autorski – ok. 2 500 zł. brutto SUMA CAŁOŚCI 164 055,715 zł

Załączniki