Oświetlenie ul. Kościelnej – BO Gdynia

Oświetlenie ul. Kościelnej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Oświetlenie ul. Kościelnej

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

E-mail: barbara.marchwicka@gmail.com

ID projektu:

2015/293

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

ul. Kościelna na odc. ok 120 m od ul. Wielkopolskiej do ul. Ks. Zawadzkiego ; dz. nr : 493/149, 492/149,481/142,488/142 i 490/143,

Opis:

Projekt polega na ustawieniu 4 lamp typu LED po zachodniej stronie ul.Kościelnej. Ten odcinek jest w tej chwili całkowicie pozbawiony światła. Zależy nam na oświetleniu LED gdyż jest bardziej energooszczędne.

Szacunkowa łączna wartość projektu

46800 zł

Kalkulacja kosztów:

1. Oświetlenie zewnętrzne- słup oświetleniowy oraz element oświetlenia- lampa typu LED 3000zł x 3 szt = 9000 zł 1a. koszt 4 lampy: 3500zł; 2. Uziemienie 40 zł x 3 szt = 120 zł 2a. Kanalizacja kablowa 50 zł x 100m = 5000 zł 3. Roboty ziemne 60zł x 100m = 6000 zł 4. Roboty kablowe 35 zł x 100m= 3500zł 5. badania i pomiary 2 zł x 100m = 200 zł 6. projekt 12000zł RAZEM SZACUNKOWY KOSZT: 46 800 zł brutto

Załączniki