Oświetlenie schodów na Pogórzu łączących ul. Manganową z ul. Porębskiego (ZSP nr 5) – BO Gdynia

Oświetlenie schodów na Pogórzu łączących ul. Manganową z ul. Porębskiego (ZSP nr 5)

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Oświetlenie schodów na Pogórzu łączących ul. Manganową z ul. Porębskiego (ZSP nr 5)

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2023/POD/0004
Dzielnica
Pogórze
Autor projektu
Agnieszka Pstragowska
E-mail
pstragowskaagnieszka@gmail.com
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2023

Lokalizacja projektu:

Teren objęty planem 0401– symbol w planie: 136 ZP – ZIELEŃ URZĄDZONA

Opis:

Projekt stworzony ze względu bezpieczeństwa mieszkańców.
W projekcie uwzględniono montaż 3 lamp oświetleniowych wzdłuż schodów łączących Pogórze Dolne (ul. Manganowa) z Pogórzem Górnym (ul. Porębskiego). Obecnie jest możliwość podłączenia dodatkowych punktów oświetleniowych, do istniejącej infrastruktury energetycznej.
Inwestycja związana jest ze zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców, a w szczególności dzieci, ze względu na bliskość szkoły, do której uczęszczają.
Oświetlenie jest wymagane, ze względu na bliskość lasu, oraz zwierzynę ( dziki ) w szczególności w okresie jesienno-zimowym, z uwagi na szybko zapadający zmrok.

Teren objęty planem 0401– symbol w planie: 136 ZP – ZIELEŃ URZĄDZONA
na terenach występują tereny potencjalnie narażone na osuwanie się mas ziemnych – wszelkie inwestycje budowlane na tych terenach powinny być poprzedzone szczegółowym rozpoznaniem budowy geologicznej i ustaleniem kategorii geotechnicznej warunków ich posadowienia z uwzględnieniem stateczności skarp – zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku konieczności zabezpieczenia stabilności skarp, w projekcie budowlanym należy przewidzieć sposób ich zabezpieczenia.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, budowa sieci elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV wymagają zgłoszenia organowi administracyjno-budowlanemu. Powyżej 1 kv wymagają pozwolenia na budowę.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
Latarnia 3 szt x 15000 zł45000 zł
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa35000 zł
Łączny koszt budowy 80000 x 1,296000 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

176000 zł

Mapa Lokalizacji