Oświetlenie „Rdestowej 22-74” – BO Gdynia

Oświetlenie „Rdestowej 22-74”

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Oświetlenie „Rdestowej 22-74”

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

E-mail: wdkarasek@gmail.com

ID projektu:

2015/405

Status

Wycofany przez autora

Lokalizacja projektu:

Oświetlenie ulic przy budynkach jednorodzinnych w zabudowie szeregowej zlokalizowanych wzdłuż ulicy Rdestowej 22 -74

Opis:

Oświetlenie dróg dojazdowych do domów z wykorzystaniem lamp z zasilaniem solarnym (panel fotowoltaiczny). 9 lamp ustawionych: 1 przy budynkach Rdestowa 22-26, 2 przy budynkach Rdestowa 28-38, 3 przy budynkach Rdestowa 40-58 i 3 przy budynkach Rdestowa 60-74 szacowana długość wykonania kanalizacji kablowej, prac ziemnych, robót kablowych i montażu ok. 250mb.

Szacunkowa łączna wartość projektu

106 400,00 zł zł

Kalkulacja kosztów:

Oświetlenie zewnętrzne- słup oświetleniowy oraz element oświetlenia- lampa 9szt. x6000zł, Kanalizacja kablowa 250mb x 30zł, Roboty ziemne w tym wykopy i zasypka 250mb x70zł, Roboty kablowe - układanie kabla energetycznego, montaż osprzętu kablowego 250mb x 35zł, Uziemienia 9szt. x 45zł, Badania i pomiary 250mb x 2zł, + 20 %

Załączniki