Oświetlenie przejścia leśnego Paprykowa-Gorczycowa / Miasto Wspólne – BO Gdynia

Oświetlenie przejścia leśnego Paprykowa-Gorczycowa / Miasto Wspólne

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Oświetlenie przejścia leśnego Paprykowa-Gorczycowa / Miasto Wspólne

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2017/42
Dzielnica
Dąbrowa
Autor projektu
Lechosław Dzierżak
E-mail
dzierzak@op.pl
Telefon
507155385
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2017

Lokalizacja projektu:

Teren Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej - przejście od ul. Paprykowej (okolice pawilonów handlowych, naprzeciwko budynku Paprykowa 11) w kierunku ul. Gorczycowej, odcinek do końca ulicy Sezamowej. Dalszy odcinek przejścia został już oświetlony ze środków Rady Dzielnicy Dąbrowa

Opis:

Oświetlenie przejścia pieszego przez lasek pomiędzy ul. Paprykową (pawilony handlowe), a ul. Gorczycową. Przejście leży na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej i nie może być realizowane ze środków finansowych dzielnicy. Jedynym sposobem wykonania oświetlanie ze środków miejskich jest zlecenie go przez mieszkańców w ramach mechanizmu Budżetu Obywatelskiego. Z przejścia korzysta wielu mieszkańców. Jest to dojście do pawilonów handlowych oraz uczniów do szkoły. Polecam wszystkim oddanie głosu na niniejszy wniosek gdyż inwestycja nie może zostać zrealizowana z innych środków dzielnicy. 

Kalkulacja kosztów:

1) Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt tymczasowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie) oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień – koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę i realizację robót budowlanych - 10000zł

2) Oświetlenie zewnętrzne- słup oświetleniowy oraz element oświetlenia- lampa - ok. 5 sztuk - 30000zł

3) Kanalizacja kablowa ok. 150m - 4000zł

4) Roboty ziemne w tym  wykopy i zasypka  ok. 150m - 10000zł

5) Roboty kablowe -  układanie kabla energetycznego, montaż osprzętu kablowego ok. 150m - 5500zł

6) Uziemienia, badania i pomiary: 500zł

RAZEM: 60000zł / brutto

Wydział Inwestycji zwięknienie kwoty inwestycji i dopisanie punktu:

7) wycinka drzew i krzewów oraz wyłączenie z produkcji leśnej gruntów leśnych przeznaczonych na cele nierolcznicze i nieleśne: 3300zł

RAZEM: 63300zł / brutto

Szacunkowa łączna wartość projektu

63300 zł

Mapa Lokalizacji