Oświetlenie Placu 50-Lecia SM „Bałtyk” – BO Gdynia

Oświetlenie Placu 50-Lecia SM „Bałtyk”

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Oświetlenie Placu 50-Lecia SM „Bałtyk”

Kropeczki jako tło strony

Lokalizacja projektu:

Plac 50-Lecia SM "Bałtyk" Działka nr 28-375 (stary nr 226/168) Użytkownik wieczysty: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Bałtyk"

Opis:

1. wykonanie projektu technicznego oświetlenia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami 2. Budowa (wykonanie) oświetlenia

Kalkulacja kosztów:

1. Projekt budowlany 2. Budowa oświetlenia 126 922