Oświetlenie parkingu i ciągu pieszego zlokalizowanego przy ul. Partyzantów – BO Gdynia

Oświetlenie parkingu i ciągu pieszego zlokalizowanego przy ul. Partyzantów

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Oświetlenie parkingu i ciągu pieszego zlokalizowanego przy ul. Partyzantów

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

ID projektu:

2016/221

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Przebieg linii oświetleniowej przez działki miasta Gdyni nr 998/25 i 1588/20 oraz nr 1587 - własność Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk".

Opis:

Zadanie przewiduje wykonanie linii oświetleniowej wraz z dwustronnymi słupami oświetleniowymi oraz wykonanie przyłącza z szafki z-73/5/75 zlokalizowanej na działce 998/25 Skate Parku.

Szacunkowa łączna wartość projektu

97000 zł

Kalkulacja kosztów:

Kosztorys szczegółowy w załączniku

Załączniki