Oświetlenie parkingu i ciągu pieszego zlokalizowanego przy ul. Partyzantów – BO Gdynia

Oświetlenie parkingu i ciągu pieszego zlokalizowanego przy ul. Partyzantów

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Oświetlenie parkingu i ciągu pieszego zlokalizowanego przy ul. Partyzantów

Kropeczki jako tło strony

Lokalizacja projektu:

Przebieg linii oświetleniowej przez działki miasta Gdyni nr 998/25 i 1588/20 oraz nr 1587 - własność Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk".

Opis:

Zadanie przewiduje wykonanie linii oświetleniowej wraz z dwustronnymi słupami oświetleniowymi oraz wykonanie przyłącza z szafki z-73/5/75 zlokalizowanej na działce 998/25 Skate Parku.

Kalkulacja kosztów:

Kosztorys szczegółowy w załączniku