Oświetlenie parkingu i ciągu pieszego zlokalizowanego przy ul. Partyzantów 28-32 w Gdyni – BO Gdynia

Oświetlenie parkingu i ciągu pieszego zlokalizowanego przy ul. Partyzantów 28-32 w Gdyni

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Oświetlenie parkingu i ciągu pieszego zlokalizowanego przy ul. Partyzantów 28-32 w Gdyni

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

E-mail: eugeniusz.kalinowski1@wp.pl

ID projektu:

2017/88

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Przebieg linii oświetleniowej przez działki miasta Gdyni nr 998/25 i 1588/20 oraz przez działkę nr 1587 będącą własnością Spółdzielni Mieszkaniowej "Bałtyk" w Gdyni

Opis:

Zadanie przewiduje wykonanie linii oświetleniowej wraz z dwustronnymi słupami oświetleniowymi oraz wykonanie przyłącza z szafki z-73/5/75 zlokalizowanej na działce 998/25 Skate Parku.

Szacunkowa łączna wartość projektu

97000 zł

Kalkulacja kosztów:

Szacunek kosztów wykonania oświetlenia parkingu i ciągu pieszego, zlokalizowanego przy ul. Partyzantów

Przewidywane roboty i ich koszty:

  1. wykonanie dokumentacji i uzgodnień - 10 000,00 zł brutto
  2. Koszt słupów oświetleniowych wraz z montażem, lampami i elementami pomocniczymi 5x 9000,00zł - 45 000,00zł
  3. Wykonanie linii kablowej zasilającej słupy oświetlneiowe wraz z pomiarami ochrony od porażeń elektrycznych - 27 000,00zł
  4. Przyłącze wraz z szafką przyłącza, kablem łączącym szafkę z linią międzysłupową (~40mb). Szafka przyłącza z poborem mocy z szafką skateparku Z-23/5/75 - 15 000,00zł

Koszt całkowity wykonania - 97 000,00zł

Załączniki