Oświetlenie ciągu pieszo – jezdnego wzdłuż garaży pomiędzy ulicami: Białostocką i Poleską / Miasto Wspólne – BO Gdynia

Oświetlenie ciągu pieszo – jezdnego wzdłuż garaży pomiędzy ulicami: Białostocką i Poleską / Miasto Wspólne

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Oświetlenie ciągu pieszo – jezdnego wzdłuż garaży pomiędzy ulicami: Białostocką i Poleską / Miasto Wspólne

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2017/160
Dzielnica
Działki Leśne
Autor projektu
Maciej Zielonka
E-mail
maciej.zielonka@wp.pl
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2017

Lokalizacja projektu:

Dzielnica Działki Leśne, działki nr: 1495 – własność osób fizycznych, 1537 – własność Miasta Gdyni.

Opis:

I etap modernizacji ciągu pieszo-jezdnego. 

Wykonanie oświetlenia zewnętrznego – 7 słupów oświetleniowych (co ok. 20 m.) wraz z uziemieniem oraz elementów oświetlenia – lampy. Realizacja przyłączenia zasilania z istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej.

Wykonanie na długości ok. 130 metrów :

 – kanalizacji kablowej,

 – robot ziemnych – w tym  wykopów  i zasypek,

 – robot kablowych – układanie kabla energetycznego, montaż osprzętu kablowego.

Inwestycja jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Śląskiej i Podolskiej – uchwała nr XXXII/657/13 Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. Teren 24 ZP, KS – ZIELEŃ URZĄDZONA, TERENY URZĄDZEŃ KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ – parking naziemny z zielenią urządzoną.

 

Kalkulacja kosztów:

kwoty brutto:

oświetlenie zewnętrzne - słup oświetleniowy oraz element oświetlenia – lampa – 7 szt. - 43.050 zł;

kanalizacja kablowa – długość ok. 130 m. - 4.797 zł;

roboty ziemne w tym  wykopy  i zasypka – długość ok. 130 m - 9.594 zł;

roboty kablowe - układanie kabla energetycznego, montaż osprzętu kablowego – długość ok. 130 m - 5.596 zł;

uziemienia – 7 szt. - 473 zł;

badania geologiczne gruntu - 1.000 zł;

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej; uzgodnienia formalno-prawne; mapa do celów projektowych itp - 10.000 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

75000 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki