Oświetlenie chodnika między przedszkolem nr 48 a szkołą podstawową nr 39 i utworzenie parku edukacyjno – rekreacyjnego na terenie przyszkolnego lasku. – BO Gdynia

Oświetlenie chodnika między przedszkolem nr 48 a szkołą podstawową nr 39 i utworzenie parku edukacyjno – rekreacyjnego na terenie przyszkolnego lasku.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Oświetlenie chodnika między przedszkolem nr 48 a szkołą podstawową nr 39 i utworzenie parku edukacyjno – rekreacyjnego na terenie przyszkolnego lasku.

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Obłuże
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Opis:

Projekt zakłada zainstalowanie oświetlenia wzdłuż ogrodzenia z terenu przedszkola, tak aby został oświetlony chodnik między szkołą nr 39 a przedszkolem nr 48. Jest to miejsce bardzo newralgiczne, gdzie wieczorem a szczególnie w porach jesienno – zimowym przechodnie ( uczniowie, przedszkolaki, ich rodzice, mieszkańcy górnego tarasu ul. Podgórskiej ) mają problemy aby bezpiecznie tamtędy przejść ze względu na nietypową konstrukcję chodnika i znajdujące się w chodniku drzewa.
Druga część projektu ma na celu wykorzystanie przestrzeni lasku na terenie szkoły do stworzenia tam dla mieszkańców parku edukacyjno – rekreacyjnego.
Wykorzystując już tam istniejące walory tego miejsca potrzebna jest jego modernizacja przez uporządkowanie terenu oraz nasadzenie roślinności wraz z wytyczeniem ścieżek, przy których znajdowałyby się tablice edukacyjne
Przykładowe ekspozycje, które miałyby się znaleźć na terenie parku:
1. Gra edukacyjna – Labirynty Natury | „Znajdź moją mamę”
2. Tratwa sprawnościowa |
3. Gra edukacyjna | „Spalaj razem z nami”
4. Gra edukacyjna – Wrzutki | „Jaki to ptak”
5. Wiata przyodnicze | „Przyrodnicze koło wiedzy”
6. Tablica edukacyjna | tematyka – do wyboru
7. Gra edukacyjna – Labirynty natury | „Wiem co jem w lesie”
8. Cymbały | „Leśny xylofon”
9. Obserwator sprawnościowy |
10. Gra edukacyjna – Światowid | „Drzewa leśne”
11. Skocznia | „Leśne rekordy”
Dodatkowo scieżka edukcyjna wzbogacona zostałaby o kładkę nad zagłębieniem i bramke wejściową.
W ramach projektu parku edukacyjno – rekreacyjnego wskazane jest przeprowadzenie modernizacji istniejącego placu zabaw dla dzieci wraz z rozbudową o elementy sportowe dla dzieci starszych, co dałoby możliwości zwiększenia atrakcyjności tej przestrzeni.

Kalkulacja kosztów:

OŚWIETLENIE BUDOWA SIECI: Koszt: Roboty ziemne: wykopy, zasypka i inne 50 mb Kanalizacja kablowa 50 mb Roboty kablowe: układanie kabli, montaż osprzętu 50 mb Badania i pomiary (badanie linii kablowej, pomiary natężeń oświetlenia) 2 komp. 15000
ELEMENTY OŚWIETLENIA: Koszt: Słup oświetleniowy + lampa (oprawa oświetleniowa LED) Uziemienie 2 kompl. Rozdzielnica elektryczna 1 szt. 22000
DOKUMENTACJA I POZWOLENIA :Koszt: Projekt budowlany i wykonawczy, projekt tymczasowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, uzyskanie decyzji administracyjnych i in. 12000
PARK EDUKACYJNO – REKREACYJNY Część edukacyjna PRACE PORZĄDKOWE, PRZYGOTOWYWANIE TERENU: Koszt: Usuwanie samosiewów o średnicy pnia do 3 cm 30 zł x 30 m2 ( 900 zł ) Niwelacja terenu (głębokość do 30 cm) 30 zł za 10 m2 ( 600 m2 ) – 1800 zł Ziemia do kształtowania terenu + rozplantowanie 180 zł x 25 m3 4500 zł Przygotowanie terenu pod obsadzenia bylinowe, wymiana gleby 30 zł za 100 m2 ( 3000 zł )Przygotowanie terenu pod obsadzenia krzewami, wymiana gleby 50 zł za 100 m2 ( 5000 ) Wywóz odpadów zielonych 300 x 2 t ( 600 ) 15800
TRAWNIKI: Koszt: Nowy trawnik z siewu (na skarpie) + częściowa wymiana ziemi 35 zł 200 m2 ( 7000 ) Renowacja trawnika 7 zł za 200 m2 8400
KWIATY, TRAWY OZDOBNE: Koszt: Sadzenie cebul kwiatowych małych (krokusy i tulipany i żonkile) 5 m2 x 220 zł ( 1100 zł ) Sadzenie cebul kwiatowych dużych (hiacynty i czosnki) 5 m2 x 300 zł ( 1500 zł ) . Sadzenie bylin + podłoże, bez przygotowania terenu 10 m2 x 110 zł ( 1100 zł ) Sadzenie traw ozdobnych, bez przygotowania terenu 10 m2 x 150 zł ( 1500 zł ) 5200
KRZEWY I DRZEWA: Koszt: Sadzenie pnączy + podłoże, nawóz 30 zł x 40 szt.( 1200 zł ) Sadzenie krzewów średniej wielkości + podłoże, nawóz 40-50 zł x 50 szt. ( 2250 zł ) Sadzenie dużych krzewów + podłoże, nawóz od 72 zł x 40 szt. ( 3000zł ) 6450
ŚCIÓŁKOWANIE: Koszt: Kora bez agrwłókniny 22 zł x 200 m2 ( 4400 ) Kamień polny płukany 30 m2 x 32 zł ( 960 ) 5360
Ścieżka żwirowa bez krawężników 125 m2 x 220 zł 27500
ŚCIEŻKA EDUKACYJNA – Zielona klasa Tablice edukacyjne plus pomost kładka i brama na ścieżkę. Transport i montaż 68550
DOKUMENTACJA I POZWOLENIA: Projekt: 15000
PARK EDUKACYJNO – REKREACYJNY Część rekreacyjna Naprawa i odświeżenie istniejących urządzeń na starym placu zabaw 10000
Wymiana zniekształconych i niebezpiecznych gumowych płyty podłoża na starym placu zabaw. Powierzchnia 23m x 8m ok. 184 m2 82800
Powiększenie placu o nowe miejsce do ćwiczeń z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową pod urządzeniami. Koszt 350 zł x 184 m2 ( 64400 ) 64400
Postawienie dodatkowych, nowych urządzeń do street workout i parkour na nowym miejscu do ćwiczeń 88000
Elementy małej architektury Ławka bez oparcia 500 zł x 6 szt. = 3000 Tablica informacyjna z regulaminem 1 500 zł x 1 szt. = 1500 Kosz na śmieci 920 zł x 2 szt. = 1840 Stojak rowerowy typu „U” 1 200 zł x 1 szt. = 1200 7540
Dokumentacja projektowa 15000

Szacunkowa łączna wartość projektu

469000 zł

Załączniki