Organizacja półkolonii letnich dla dzieci na terenie 23 szkół podstawowych w 21 dzielnicach Gdyni – BO Gdynia

Organizacja półkolonii letnich dla dzieci na terenie 23 szkół podstawowych w 21 dzielnicach Gdyni

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Organizacja półkolonii letnich dla dzieci na terenie 23 szkół podstawowych w 21 dzielnicach Gdyni

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
OGM/0005
Dzielnica
Ogólnomiejski
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2019

Lokalizacja projektu:

23 Szkoły Podstawowe w 21 dzielnicach Gdyni

Opis:

Od wielu lat szkoły podstawowe na terenie Gdyni zamykały swoje drzwi z ostatnim dzwonkiem w czerwcu, aby ponownie otworzyć je z początkiem nowego roku szkolnego, a tysiące gdyńskich uczniów pozostawało bez „opieki” przez okres wakacji. Kilka lat temu powstał więc pomysł, zorganizowania „budżetowych” półkolonii i zaopiekowania się dziećmi szkolnymi ( klasy 0 – 5) w czasie 2 dowolnych tygodni wakacji. Z takiej formy wypoczynku od 2016 roku korzystają już dzieci uczące się w Szkole Podstawowej nr 16 w Gdyni. Do dzisiaj wsparcie otrzymało blisko 700 uczniów szkoły mieszczącej w dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo.
Projekt „Półkolonie letnie dla dzieci szkołach podstawowych w każdej dzielnicy” przewiduje zorganizowanie na terenie 23 szkół podstawowych zlokalizowanych w 21 dzielnicach Gdyni jednotygodniowych turnusów półkolonijnych podczas wakacji letnich w 2020 roku
W każdej szkole zorganizowane zostaną 2 jednotygodniowe turnusy dla 60-70 dzieci
w wieku 6-12 lat każdy.
Opiekę nad kolonistami w godzinach od 8 do 16, od poniedziałku do piątku, sprawować będą zatrudnieni opiekunowie/ animatorzy/ trenerzy nie będący pracownikami szkoły, najchętniej studenci. Na każdy dzień turnusu przygotowana będzie inna atrakcja oraz zajęcia sportowe i kreatywne.
W wybranych szkołach, w zależności od potrzeb, odbędą się zajęcia integracyjne dla dzieci z niepełnosprawnością, na potrzebę tych zajęć zostanie zatrudniony dodatkowy animator wspomagający.
Dzieci otrzymywać będą posiłki wydawane i przygotowywane w szkolnej stołówce. Koszt posiłków nie jest ujęty w projekcie.
Dzięki tej inicjatywie zaopiekowanych zostanie co najmniej 2760 dzieci.

Kalkulacja kosztów:

Przygotowywanie i koordynowanie projektu ( 3 trenerów/opiekunów w każdej szkole , wynagrodzenie 1200zł/ tydzień od osoby) – 3600zł jedna szkoła/tydzień x 2 tyg. x 23 szkoły (165000 zł); Zakup materiałów potrzebnych do realizacji zajęć z dziećmi 1250zł/tydzień w każdej szkole x 2 tyg. x 23 szkoły (57500 zł); Koszt eksploatacji i wynajmu sal dydaktycznych ( 2 -3 sale lekcyjne ) 1500zł/tydzień. w każdej szkole x 2 tyg. x 23 szkoły (69000 zł);

Szacunkowa łączna wartość projektu

291500 zł

Załączniki