Organizacja gier zespołowych (siatkówka, piłka nożna, koszykówka, unihokej) dla mieszkańców Wzgórza św. Maksymiliana – BO Gdynia

Organizacja gier zespołowych (siatkówka, piłka nożna, koszykówka, unihokej) dla mieszkańców Wzgórza św. Maksymiliana

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Organizacja gier zespołowych (siatkówka, piłka nożna, koszykówka, unihokej) dla mieszkańców Wzgórza św. Maksymiliana

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Andrzej Budziłowicz

E-mail: wzgorze2019@wp.pl

ID projektu:

2019/365

Status

Lokalizacja projektu:

Sala Gimnastyczna w Liceum Ogólnokształcącym nr 6 Mikołaja Kopernika 34, 81-404 Gdynia

Opis:

Projekt ma na celu promocję zdrowego stylu życia poprzez propagowanie aktywności ruchowej i rekreacji. Celem jest stworzenie lokalnej społeczności możliwości aktywnego wypoczynku oraz integracja osób w różnych przedziałach wiekowych.
Sporty zespołowe upowszechniają kulturę szacunku i zdrowego współzawodnictwa, oraz umożliwiają większą integrację społeczną.
Aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych aspektów udanego życia. Zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne wpływa na możliwości rozwoju osobistego i życie rodzinne, a także ułatwia pełne uczestnictwo w przestrzeni zawodowej i międzyludzkiej.
Jego stan w największym stopniu zależy od stylu życia. Właściwe zachowania żywieniowe, aktywność fizyczna, umiejętność radzenia sobie ze stresem czy korzystania ze wsparcia społecznego odgrywają zasadniczą rolę w budowaniu potencjału zdrowotnego człowieka.
W dążeniu do zachowania zdrowia, sport (rozumiany jako każda forma aktywności fizycznej), zwłaszcza powszechny, ma duże znaczenie, gdyż sprzyja ugruntowaniu właściwych zachowań prozdrowotnych. Sport jest również narzędziem samorealizacji i rozwoju osobistego, a ukierunkowany na uczciwe współzawodnictwo stanowi nośnik społecznie pożądanych wartości i postaw.
Odbiorcami projektu są osoby w różnych przedziałach wiekowych: dzieci, młodzież szkolna, dorośli.
Projekt przewiduje organizację zajęć sportowych z instruktorem w zakresie gier zespołowych tj. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, unihokej.

Szacunkowa łączna wartość projektu

5220 zł

Załączniki