Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Siewnej – BO Gdynia

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Siewnej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Siewnej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2015/421
Dzielnica
Wielki Kack
E-mail
mesita55@gmail.com
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2015

Lokalizacja projektu:

ul. Siewna

Opis:

Ulica Siewna jest uczęszczana nie tylko przez osoby zamieszkujące na niej, lecz również przez mieszkańców kierujących się w okolice kościoła, idące do szkoły. Ulica Siewna stanowi łącznik m-dzy ulicą Orna i Starodworcową. Dotychczasowe płyty oraz oświetlenie zostało stworzone przez mieszkańców ulicy i z ich własnych środków ponad 20 lat temu. Ówczesne płyty były płytami z odzysku i dzisiaj nie są już w dobrym stanie, co da się odczuć szczególnie w okresie od jesieni do wiosny. W związku z tym, że nie ma szans na wymianę / naprawę nawierzchni ulicy na nową korzystając jedynie ze środków dostępnych w budżecie obywatelskim, zdecydowaliśmy się podzielić projekt na kilka etapów. Poniższy projekt jest pierwszym z nich: Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Siewnej, w skład której wchodzi opracowanie: mapy do celów projektowych, projektu zagospodarowania terenu, projektu drogowego ułożenia nawierzchni wraz z ewentualną przebudową lub zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej, projektu odwodnienia, oświetlenia, badań geologicznych gruntu wraz z opinią geologiczną, uzyskanie wymaganych przepisami decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień, kosztorys inwestorski, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Kalkulacja kosztów:

Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Siewnej, w skład której wchodzi opracowanie: mapy do celów projektowych, projektu zagospodarowania terenu, projektu drogowego ułożenia nawierzchni wraz z ewentualną przebudową lub zabezpieczeniem istniejącej infrastruktury technicznej, projektu odwodnienia, oświetlenia, badań geologicznych gruntu wraz z opinią geologiczną, uzyskanie wymaganych przepisami decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień, kosztorys inwestorski, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Szacunkowa łączna wartość projektu

80000 zł