Ogrodzony wybieg dla psów, w pobliżu schroniska dla zwierząt „Ciapkowo” przy ulicach Łowicka – Olkuska w dzielnicy Mały Kack dla psów z całej Gdyni – BO Gdynia

Ogrodzony wybieg dla psów, w pobliżu schroniska dla zwierząt „Ciapkowo” przy ulicach Łowicka – Olkuska w dzielnicy Mały Kack dla psów z całej Gdyni

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Ogrodzony wybieg dla psów, w pobliżu schroniska dla zwierząt „Ciapkowo” przy ulicach Łowicka – Olkuska w dzielnicy Mały Kack dla psów z całej Gdyni

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

ID projektu:

2019/246

Status

Lokalizacja projektu:

dz. 167 w części od strony ul. Łowickiej z wejściami od ul. Łowickiej i Olkuskiej

Opis:

Psy z miejskiego Schroniska dla zwierząt „Ciapkowo” nie mają terenu, na którym mogą swobodnie biegać. Są wyprowadzane na smyczy czyli na uwięzi. Dla poznania charakterów poszczególnych zwierząt i ułatwienia adopcji, niezbędna jest obserwacja ich zachowań na otwartej przestrzeni. Ogrodzony wybieg dla psów z „Ciapkowa” zlokalizowany w niewielkiej odległości od schroniska, daje im szansę na integrację z dziećmi, dorosłymi i innymi czworonogami. Poszukiwanie terenu nadającego się na wybieg komplikowały niejasne sprawy własnościowe. Ewentualne tereny miasta znajdowały się za torami kolejowymi przez które nie wolno przechodzić. Przeprowadzanie psów wzdłuż torów i pod wiaduktem w ul. Łowickiej do terenów przy ul. Olkuskiej zapewnia bezpieczeństwo ludzi i zwierząt. Dodatkowo ułatwia dojście z psami tak z Witomina jak i z innych dzielnic (Karwiny, Wielki Kack, Redłowo, Orłowo)
Zamknięty wybieg dla psów, na który będą wyprowadzane i puszczane luzem, umożliwi resocjalizację tych zwierząt. To zdecydowanie podwyższy prawdopodobieństwo ich adopcji. Tylko działania w tym kierunku (poza podniesieniem świadomości ludzi i ich empatii) mogą zmniejszyć ilość zwierząt trafiających do schroniska.
Po zagospodarowaniu terenu można go będzie przekazać pod opiekę i użytkowanie schronisku „Ciapkowo”.
Kulturę i człowieczeństwo określa się po stosunku ludzi do zwierząt w szczególnej potrzebie. Proszę o zrozumienie sytuacji tych porzuconych a często maltretowanych zwierząt i głosownie na ten projekt.

Szacunkowa łączna wartość projektu

255400 zł

Załączniki