Ogrody deszczowe na pętlach autobusowych/trolejbusowych (Chabrowa, Grabówek SKM, Obłuże Maciejewicza, Pogórze (ul. Czernickiego), Dąbrowa Miętowa, Karwiny Tesco, Orłowo SKM Klif) – BO Gdynia

Ogrody deszczowe na pętlach autobusowych/trolejbusowych (Chabrowa, Grabówek SKM, Obłuże Maciejewicza, Pogórze (ul. Czernickiego), Dąbrowa Miętowa, Karwiny Tesco, Orłowo SKM Klif)

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Ogrody deszczowe na pętlach autobusowych/trolejbusowych (Chabrowa, Grabówek SKM, Obłuże Maciejewicza, Pogórze (ul. Czernickiego), Dąbrowa Miętowa, Karwiny Tesco, Orłowo SKM Klif)

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
OGM/0058
Dzielnica
Ogólnomiejski
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2019

Lokalizacja projektu:

Miejsce końcowe postoju autobusów oraz trolejbusów w ww. lokalizacjach na terenie Gdyni, teren pętli składa się z układu drogowego oraz wysepki (najczęściej jest ona terenem zielonym)

Opis:

Celem projektu jest:
– miejscowe zatrzymanie wody, zwiększenie retencji
– oszczędzanie zasobów wodnych
– opóźnienie spływu wody deszczowej (opady nawalne)
– zwiększenie bioróżnorodności

Projekt zakłada przebudowę terenów zielonych otaczających pętle autobusowe/trolejbusowe (7 pętli na terenie Gdyni), poprzez budowę „śluz” w krawężnikach umożliwiających spływ wody deszczowej z jezdni na tereny zielone. Teren zielony zostanie dostosowany do roślinności lubiącej okresowe zalewanie (szczegółowa roślinności zostanie określona w późniejszym okresie). Nowe podłoże zapewniłoby dużą chłonności wody deszczowej w okresie wilgotnym i jednocześnie stawałaby się jej rezerwuarem w okresie suszy. Na terenie pętli powstałyby zielone obszary, które retencjonowałyby wodę, obniżałyby lokalnie temperaturę oraz poprawiałyby estetykę otoczenia pętli autobusowych.

Każda lokalizacja powinna być rozpatrywana indywidualnie zarówno w zakresie projektowania jak i wyboru zalecanej roślinności – wybrane pętle różnią się dostępną powierzchnią biologicznie czynną, ukształtowaniem.

Eko-lokator: Zielone przystanki retencjonujące wodę opadową w Radomiu – element zielonej infrastruktury i zagospodarowania wód opadowych

http://www.gdmel.pl/downloads/Do-Pobrania/Inne/OGR%C3%93D_W_5_KROKACH_6_do_druku_samodzielnego.pdf

Kalkulacja kosztów:

Usunięcie trawnika, ok. 160 m2 na każdej pętli (1040zł x 7 lokalizacji) (7280 zł); Przygotowanie terenu pod nowe obsadzenia (3760zł x 7 lokalizacji) (26320 zł); Podłoże pod rośliny okresowo zalewane (mieszanina piasku i ziemi) (1000zł x 9 lokalizacji) (7000 zł); Folia PCV o grubości 3 mm 2800zł za 40 m (8000zł x 7 lokalizacji) (5600 zł); Otoczaki (800zł x 7 lokalizacji) (5600 zł); Zakup roślinności (9 szt na m2) (25x270) na jedną lokalizację (13 500 zł x 7 lokalizacji) (94500 zł); Pielęgnacja (42 000zł x 7 lokalizacji) (294000 zł); Rura drenażowa (1800zł x 7 lokalizacji) (12600 zł); Projekt na zaprojektowanie ogrodu deszczowego w jednej lokalizacji, być może projekt będzie miał uniwersalny i będzie wykorzystany we wszystkich lokalizacjach. (210000 zł); Grys chalcedonitowy (cena za tonę 75 zł) (7500 zł); Zabezpieczenie przerwy w krawężniku na okres zimowy (zapobieganie spływu słonej wody na teren ogrodu deszczowego) - 1 tys. na lokalizację (7000 zł);

Szacunkowa łączna wartość projektu

677400 zł

Załączniki