Ograniczamy ilość odpadów plastikowych w Gdyni poprzez edukację, rozdawanie mieszkańcom worków kompostowalnych oraz szycie i dystrybucję wielorazowych woreczków i siatek na zakupy – BO Gdynia

Ograniczamy ilość odpadów plastikowych w Gdyni poprzez edukację, rozdawanie mieszkańcom worków kompostowalnych oraz szycie i dystrybucję wielorazowych woreczków i siatek na zakupy

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Ograniczamy ilość odpadów plastikowych w Gdyni poprzez edukację, rozdawanie mieszkańcom worków kompostowalnych oraz szycie i dystrybucję wielorazowych woreczków i siatek na zakupy

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
OGM/0088
Dzielnica
Ogólnomiejski
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2020

Lokalizacja projektu:

Teren miasta Gdyni

Opis:

UZASADNIENIE: Zjawisko nadmiernej produkcji śmieci wymaga interwencji i prowadzenia działań, które będą zachęcać do jej ograniczenia.
Segregowanie odpadów bio jest nieskuteczne, m.in. w związku z brakiem worków kompostowalnych
ODBIORCY: Mieszkańcy miasta
ZASIĘG: Ogólnomiejski

ISTOTA PROPOZYCJI:
1. Zakup przez UM worków kompostowalnych o pojemności 10 l i ich dystrybucja bezpłatnie wśród mieszkańców zabudowy wielorodzinnej poprzez spółdzielnie mieszkaniowe, administrację budynków i zarządy wspólnot mieszkaniowych. Akcja przewidywana jest na okres 1 miesiąca. Zaopatrzenie w worki będzie się odbywało sukcesywnie.

2. Działania informacyjno- edukacyjne, zachęcające do ograniczenia ilości śmieci i lepszej segregacji, np. podkreślając korzyści, w tym niższe opłaty – w tym spotkania w radach dzielnic, bibliotekach, warsztaty i spotkania nt. np. domowych kompostowników, woreczki wielorazowe na zakupy jako podziękowanie przy składaniu deklaracji przez mieszkańców zabudowy jednorodzinnej oraz dystrybuowane do gospodarstw zabudowy wielorodzinnej za pośrednictwem zarządców, administracji i spółdzielni (najlepiej produkowanych przez podmioty odpowiedzialne społecznie)
Promocja idei zero waste i korzystania z toreb wielorazowego użytku, np. woreczków z firanek i siatek materiałowych szytych w ramach wspólnych wydarzeń dla mieszkańców (np. w Przystaniach, centrach aktywności seniorów) i rozdawanych mieszkańcom przy różnych imprezach miejskich ( Tydzień Organizacji Pozarządowych, imprezy typu Ogród i Dary Jesieni na Kolibkach, i j. s. t.-ach.

Działania edukacyjne: uświadomienie mieszkańcom, że zmniejszenie ilości odpadów wpływa na zmniejszenie opłaty za odpady oraz ma pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego; pokazanie pozytywnego skutku kompostowania odpadów bio, szerzenie wiedzy, jak założyć kompostownik i produkować kompost we własnym gospodarstwie domowym.
-Kampania skierowana jest do wszystkich mieszkańców.

3.Promocja toreb wielorazowych:
a) W ramach akcji wybrany koordynator lub grupa koordynatorów zorganizowałaby cykl bezpłatnych zajęć w bibliotekach, przystaniach i centrach aktywności seniora oraz Urban Labie warsztaty szycia siatek na zakupy z materiałów- bawełna, firanki, inne pozyskanych od darczyńców- osoby prywatne, akcja w szkole, ew. firmy. Uczestnicy/ czki warsztatów wykonywałyby torby w ilości kilku sztuk na własny użytek i na zasadzie dobrowolności – dla innych mieszkańców. Liczba uczestników warsztatów będzie uzależniona od liczby maszyn dostępnych a wyposażeniu placówek (po uzupełnieniu sprzętu zakupionego z projektów BO 2019 o maszyny ze środków niniejszego projektu – min. 5 sztuk).
b) Odpłatne zamówienie wielorazowych siatek w organizacjach pozarządowych (np. terapii zajęciowej )i spółdzielniach socjalnych.
c) Następnie koordynator dystrybuował by je podczas imprez miejskich. Ponadto koordynator stworzyłby system miejsc, w których torby można by pozyskać- biblioteki, przystanie, GCOP- wisiałyby one na oznaczonym logiem wieszaku (po jednym na placówkę). Każdy zainteresowany mógłby sobie taką torbę wziąć. Akcja miałaby charakter cykliczny- spotkań raz w miesiącu, lub w przypadku dużego zainteresowania- dwa razy w miesiącu. Realizowana mogłaby być w ramach stałych działań Przystani i innych j.s.t.- bez dodatkowych kosztów.

Szacunkowa łączna wartość projektu

805900 zł

Załączniki