Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej pomiędzy ul. Stolarska i Krawiecka z małą infrastrukturą – BO Gdynia

Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej pomiędzy ul. Stolarska i Krawiecka z małą infrastrukturą

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Ogólnodostępne boisko do piłki nożnej i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej pomiędzy ul. Stolarska i Krawiecka z małą infrastrukturą

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Rafał Kłodziński

E-mail: rivian.mud@gmail.com

Telefon: nie podano

ID projektu:

2017/220

Status

Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:

Właścicielem dwóch działek jest Gmina Miasta Gdynia (dz. nr. 1767 i 1766), trzecia działka nr 1857 jest w zarządzie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Podgórska 14. Wszystkie działki położone są przy ul. Stolarskiej

Opis:

Projekt zakłada wykonanie dokumentacji projektowej. Powierzchnia boiska ma zostać wylana betonem, a następnie podłoże będzie wyłożone masą poliuretanową. Montaż bramek, koszy, słupków z siatką do łapania piłek. Po bokach wzdłuż linii bocznych zostaną zamontowane ławeczki dla zawodników i kibiców oraz wieszaki na ubrania wierzchnie.

Szacunkowa łączna wartość projektu

310000 zł

Kalkulacja kosztów:

1. wykonanie dokumentacji projektowej = 10000 zł

2. nawierzchnia poliuretanowa boiska 17,5 m x 35 m x 400 zł brutto = 245000 zł

3. wyposażenie w bramki, kosze do koszykówki = 15000 zł

4. piłkochwyty: 17 mb x 2 szt (H = 4-6 m), dostawa i montaż = 34000 zł

5. mała architektura: 4 ławki, 2 kosze na śmieci, 2 wieszaki na ubrania = 6000 zł

Ogółem = 310 000 zł

Załączniki