Odzyskajmy zieleń na ul. Necla – BO Gdynia

Odzyskajmy zieleń na ul. Necla

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Odzyskajmy zieleń na ul. Necla

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Kamienna Góra
Status:
Odrzucony
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Tereny zielone na ul. Necla wzdłuż budynków od numeru 5 do 17

Opis:

Projekt zakłada odzyskanie ok. 612 m2 cennych terenów zielonych, poprzez redukcję niepotrzebnych 34 miejsc postojowych, a w tych miejscach nasadzenia krzewów, np. krzewinki trzmieliny „Coloratus” lub suchodrzew chiński „Moss Green”, nasadzenia nowych 10 drzew wzdłuż drogi, a także utworzenie nowych 4 postojów rowerowych (po 6 stojaków na każdy postój) przy budynkach mieszkalnych. Miejsca postojowe dla samochodów (których, jak już wiemy, nie potrzeba zbyt wiele) mogą być usytuowane wzdłuż jezdni, która jest wystarczająco szeroka, aby pomieścić parkujące samochody i znikomy ruch samochodowy. Jako że jest to spokojna osiedlowa jezdnia, docelowo można ją przekwalifikować do funkcji pieszo-jezdnej, stworzyć tzw. woonerf, na której priorytet ma ruch pieszy i rowerowy.
W związku z tym, aby pomóc Władzom Miasta w dopasowaniu finalnego zakresu planowanego remontu w tym miejscu do faktycznych potrzeb mieszkańców ul. Necla, przygotowaliśmy projekt odzyskania zieleni i redukcji niepotrzebnych miejsc postojowych. Projekt jest zgodny z aktualnymi światowymi standardami projektowania przestrzeni publicznych, gdzie odchodzi się od promowania ruchu samochodowego, a pielęgnuje się każdy fragment bezcennej zieleni. Będzie to również spójne z wcześniejszymi deklaracjami Władz Miasta Gdyni dotyczącymi rozwoju neutralności klimatycznej, dążenia do ograniczenia emisji dwutlenku węgla, zwiększenia powierzchni terenów zielonych, promowania zrównoważonej mobilności, zachęcania mieszkańców do przesiadania się z samochodów do ekologicznego transportu, m.in. pod hasłem programu „KLIMATyczne Centrum”, Planem adaptacji Miasta Gdyni do zmian klimatu do roku 2030, Planem Zrównoważonej Mobilności na lata 2016-2025.

Kalkulacja kosztów:

Projekt 5000
Usuwanie miejsc parkingowych (49 szt. x 2,5 m x 5 m = 612,5 m kw. x 3 zł) 1837
Nasadzenia krzewów, np. krzewinki trzmieliny „Coloratus” lub suchodrzew chiński „Moss Green” (572 m2 x 40 zł) 22900
Stojak na rowery (4 sztuki po jednym przy budynku po 6 stanowisk x 5000 zł) 20000
Utwardzenie powierzchni pod stojaki rowerowe (4 x 10m2 x 400 zł) 16000
Sadzenie drzew + podłoże, nawóz (10 szt. x 2200 zł) 22000
Palikowanie drzew (10 kpl x 200 zł) 2000
Tablica informacyjna 1000

Szacunkowa łączna wartość projektu

90737 zł

Załączniki