Odtworzenie szpalerów drzew i nasadzenia niskiej zieleni wzdłuż głównych ulic w 7 dzielnicach Gdyni: Dąbrowa, Działki Leśne, Grabówek, Karwiny, Leszczynki, Redłowo, Wielki Kack – BO Gdynia

Odtworzenie szpalerów drzew i nasadzenia niskiej zieleni wzdłuż głównych ulic w 7 dzielnicach Gdyni: Dąbrowa, Działki Leśne, Grabówek, Karwiny, Leszczynki, Redłowo, Wielki Kack

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Odtworzenie szpalerów drzew i nasadzenia niskiej zieleni wzdłuż głównych ulic w 7 dzielnicach Gdyni: Dąbrowa, Działki Leśne, Grabówek, Karwiny, Leszczynki, Redłowo, Wielki Kack

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Ogólnomiejski
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Dąbrowa (ulica Rdestowa - odcinek Lukrecjowa-Sojowa) Działki Leśne (ulica Warszawska - odcinek Nowogrodzka - Witomińska) Grabówek (ulica Grabowo - przy MDK, ulica Morska - przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni) Karwiny (między ulicami Nałkowskiej a Gojawiczyńskiej Leszczynki (ulica Morska - odcinek Kalksztajnów - Zakręt do Oksywia) Redłowo (ulica Redłowska - odcinek aleja Zwycięstwa - Legionów) Wielki Kack (ulica Starodworcowa - odcinek Solna - Nowodworcowa, ulica Gryfa Pomorskiego - przy sklepie Merkus)

Opis:

Razem sprawmy, by dzielnice Gdyni stały się bardziej klimatyczne. Poprawmy jakość zieleni przyulicznej w kluczowych punktach 8 gdyńskich dzielnic. Proponujemy, by w 7 dzielnicach odtworzyć szpalery zieleni oraz wykonać nasadzenia niskiej zieleni w miejscach trawników lub betonowych przestrzeni. Drzewa dają cień i czyste powietrze, zaś niska zieleń absorbuje pyły i nadmiar wody. To kluczowe kwestie z punktu widzenia środowiska każdej dzielnicy. Dzięki realizacji projektu zniwelujemy efekt wyspy ciepła, zacienimy główne przestrzenie komunikacyjne dzielnic, poprawimy jakość powietrza i estetykę głównych ulic.

W ramach projektu zakładamy, że w 8 punktach miasta w 7 dzielnicach dokonamy nasadzeń nowych drzew, odtwarzając historycznie istniejące szpalery wycinane w ciągu lat (Grabówek, Leszczynki, Działki Leśne), jak również sadząc nowe drzewa (Dąbrowa, Wielki Kack, Fikakowo) oraz nasadzenia niskie (Karwiny, Redłowo, Wielki Kack, Grabówek, Dąbrowa). Dzięki realizacji projektu powstaną nowe zielone przestrzenie, które będą w naturalny sposób dawać cień, pochłaniać zanieczyszczenia, obniżać temperaturę i estetyzować otoczenie. Lokalizacje dla projektu zostały dobrane w taki sposób, aby efekty klimatycznych zmian zostały możliwie równomiernie rozłożone po całym mieście, dzięki czemu jak największa liczba mieszkańców skorzysta z sąsiedztwa estetycznej zieleni miejskiej. Na Działkach Leśnych w wyniku odtworzenia szpaleru zadanie zakłada zmianę sposobu parkowania na ul. Warszawskiej na równoległe.

Zieleń miejska oddziałuje również na człowieka przez możliwość kontaktu z naturą.

Szczegółowe funkcje zieleni w mieście:

Zdrowotne i biologiczne – zieleń pełni funkcję ochronną dla mieszkańców miasta, osłania od kurzu, dymu, a także od silnych wiatrów. Odpowiada również za tłumienie hałasu powstającego przy szlakach komunikacyjnych i kolejowych, polegające na rozpraszaniu lub pochłanianiu dźwięków. Roślinność ma duże znaczenie przy oczyszczaniu powietrza poprzez gromadzenie pyłów na powierzchni swoich liści, a także jednoczesnym produkowaniu tlenu. Dzięki swoim właściwościom wpływa na modyfikowanie wilgotności gleby oraz powietrza, co wpływa na mikroklimat miasta.

Społeczne, psychiczne i wychowawcze – tereny zieleni miejskiej są miejscem wypoczynku czynnego i biernego. Umożliwiają uprawianie sportów, spacerowanie oraz zabawy dziecięce, co ułatwia odpoczynek i poprawia samopoczucie. Kontakt z naturą jest ważny dla prawidłowego rozwoju człowieka, uczy szacunku nie tylko dla zieleni, ale również dla zwierząt, żyjących w parkach, zieleńcach czy bulwarach. Funkcję dydaktyczną pełnią ogrody botaniczne i zoologiczne.

Estetyczne, artystyczne i plastyczne – zieleń charakteryzuje się dużą zmiennością sezonową chociażby przez różne barwy liści w poszczególnych porach roku, dzięki temu wprowadza urozmaicenie do struktury miasta i stwarza wyraźny kontrast z miejską zabudową. Roślinność wpływa na kształtowanie krajobrazu miasta i nadaje mu specyficznego charakteru, podkreśla jego architekturę i stanowi dopełnienie.

Ochronne – stwarzanie różnego rodzaju osłon wzdłuż szlaków komunikacyjnych, które mają za zadanie ochronę jezdni przed nawiewaniem śniegu i przed silnymi wiatrami. Stosuje się również pasy zieleni izolacyjnej chroniące przed nawiewaniem pyłów od ulic czy fabryk na osiedla mieszkaniowe.

Kilka inspiracji jak to może wyglądać. Dlatego właśnie zieleń jest ważna – chroni mieszkańców i tworzy klimat naszych dzielnic. To nasz dar dla przyszłych pokoleń. Klimatyczne dzielnice – brzmi dobrze? Dlatego zachęcamy do głosowania.

Kalkulacja kosztów:

Nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Rdestowej (odc. Lukrecjowa- Sojowa) (10 szt. *2400 zł) 24000
Nasadzenia niskie w pasie rozdziału jezdni od chodnika wzdłuż ulicy Rdestowej (odc. Lukrecjowa – Sojowa) 70000
Nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Warszawskiej na odcinku Nowogrodzka-Witomińska 17 szt.*2400 zł) 40800
Nasadzenia niskie wzdłuż ulicy Warszawskiej na odcinku Nowogrodzka-Witomińska 50000
Nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Morskiej (odc. Uniwersytet Morski – Denhoffa) 18 szt.* 2400 zł 43000
Nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Grabowo (odc. Morska – Komandorska) (13 szt. * 2400 zł) 24000
Nasadzenia niskie i średnie w rejonie budynku MDK 50000
Ścieżka żwirowa wzdłuż ulicy Nałkowskiej na odcinku Wielkopolska-Gojawiczyczńskiej (200 m2*200 zł) 40000
Obrzeża wzdłuż ścieżki żwirowej przy ulicy Nałkowskiej na odcinku Wielkopolska-Gojawiczyczńskiej (200 mb * 50 zł) 10000
Nasadzenia zieleni niskiej wzdłuż ścieżki przy ulicy Nałkowskiej na odcinku Wielkopolska-Gojawiczyczńskiej 50000
Ławki wzdłuż ścieżki żwirowej przy ulicy Nałkowskiej na odcinku Wielkopolska-Gojawiczyczńskiej (5 szt.*1200 zł) 7500
Nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Morskiej na odcinku Kalksztajnów – Estakada (25*2400 zł) 60000
Nasadzenia zieleni niskiej wzdłuż ulicy Morskiej na odcinku Kalksztajnów-Estakada 50000
Nasadzenia drzew w wzdłuż ulicy Redłowskiej 3 szt.*2400 zł 7200
Nasadzenie drzew na rogu ul. Redłowskiej i Legionów 6 szt.*2400 14000
Rabata w miejscu kostki betonowej na rogu ulicy Redłowskiej i Legionów oraz wzdłuż pasa rozdziału ulicy Redłowskiej na odcinku Legionów al. Zwycięstwa 70000
Nasadzenia drzew wzdłuż Starodworcowej na odcinku Solna-Nowodworcowa 8 szt.*2400 zł 19200
Nasadzenia niskie i średnie w narożniku ulicy Starodworcowej i Stolemów 35000
Nasadzenia niskie i średnie w pasie rozdziału chodnika od parkingu wzdłuż Starodworcowej na odcinku Solna-Nowodworcowa 40000
Nasadzenia drzew przy ulicy Gryfa Pomorskiego w rejonie sklepu Merkus i ulicy Damroki (5 szt. * 2400 zł) 12000
Nasadzenia zieleni niskiej w pasach zieleni przy ulicy Gryfa Pomorskiego w rejonie sklepu Merkus i ulicy Damroki 30000
Koszty utrzymania zieleni (30% materiału zielonego) 208400
Projekt nowej organizacji ruchu ulicy Warszawskiej na odcinku Nowogrodzka-Witomińska 5000
Rozbiórka betonowej nawierzchni pod nowe drzewa (4 m2 na 1 drzewo * 80 zł) na odcinku ulicy Warszawskiej 5440
Obrzeża betonowe pod nowe drzewa (8 mb na jedno drzewo * 70 zł) wzdłuż ulicy Warszawskiej 9520
Rozbiórka betonowej nawierzchni na rogu ulicy Redłowskiej i Legionów (80 zł za 1 m2) 40 m2 3200
Betonowe obrzeża wokół drzew i rabaty na rogu ulicy Redłowskiej i Legionów (70 zł za 1 mb obrzeża *40 m) 2800

Szacunkowa łączna wartość projektu

981060 zł

Załączniki