Odtworzenie przejścia dla pieszych między Szpitalem Miejskim a Biedronką na placu Kaszubskim oraz pasów rowerowych wzdłuż ulicy Portowej i placu Kaszubskiego – BO Gdynia

Odtworzenie przejścia dla pieszych między Szpitalem Miejskim a Biedronką na placu Kaszubskim oraz pasów rowerowych wzdłuż ulicy Portowej i placu Kaszubskiego

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Odtworzenie przejścia dla pieszych między Szpitalem Miejskim a Biedronką na placu Kaszubskim oraz pasów rowerowych wzdłuż ulicy Portowej i placu Kaszubskiego

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Śródmieście
Status:
Odrzucony
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Projekt przewiduje odtworzenie brakującego przejścia dla pieszych na placu Kaszubskim (między Szpitalem Miejskim a Biedronką) oraz wyznaczenie pasów rowerowych na Portowej i placu Kaszubskim

Opis:

Razem poprawmy komfort pieszych i system ścieżek rowerowych w Śródmieściu Gdyni! Plac Kaszubski od lat podzielony jest jezdnią, zaś w jego centralnej części brakuje przejścia dla pieszych pomiędzy szpitalem, a przystankiem trolejbusowym i sklepami, w tym Biedronką. W efekcie piesi, w tym seniorzy przechodzą na dziko w tym miejscu (robią to legalnie, bo można przejść w obrębie skrzyżowania). Jednocześnie gdyńskie drogi rowerowe cały czas nie stanowią spójnego i bezpiecznego systemu. Zmieńmy to głosując w Budżecie Obywatelskim. Wspólnie rozpocznijmy działania na rzecz kolejnego etapu tworzenia infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Portowej i Placu Kaszubskiego

Plac Kaszubski to jeden z salonów Gdyni. Jest to miejsce, które niedawno zostało poddane modernizacji, zyskało także fontannę i przestrzeń publiczną. Pomimo niewątpliwych walorów estetycznych, ma on feler funkcjonalny: brak przejścia dla pieszych w centralnym punkcie tj. między Biedronką a Szpitalem, czyli głównymi punktami tego miejsca. W efekcie liczni piesi, w tym seniorzy, nierzadko z problemami z poruszaniem się, przechodzą w miejscu nieprzystosowanym do tego (robią to legalnie, bo w obrębie skrzyżowania).

Jednocześnie, przy niewielkim ruchu pojazdów w tym miejscu, istnieją lewoskręty, które nie są potrzebne. W obrębie ulicy Portowej i placu Kaszubskiego nie ma pasów rowerowych – te urywają się na wysokości budynku „Portova”. Niebawem – po ukończeniu budowy terminala pasażerskiego przy ulicy Polskiej to właśnie tą ulicą będą wjeżdżać do naszego miasta turyści z promu Stena Line. W tej chwili dojazd ten nie jest ani wygodny, ani bezpieczny.

W tym celu przewiduje się wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych (wraz z korektą kształtu zatoki przystankowej) w miejscu, gdzie już dzisiaj przechodzą piesi oraz wyznaczenie pasów rowerowych wzdłuż ulicy Portowej i placu Kaszubskiego.

Dodatkowo, celem uporządkowania przestrzeni planuje się ustawienie słupków w celu zabezpieczenia chodników na ulicy Portowej oraz wyniesienia przejścia dla pieszych za skrzyżowaniem Jana z Kolna/Plac Kaszubski. To pozwoli na wyłączenie sygnalizacji świetlnej w tym miejscu.

Miasto szczęśliwe to miasto przyjazne pieszym. Razem poprawmy ich komfort i bezpieczeństwo na placu Kaszubskim.
Im lepsze warunki do poruszania się rowerem, tym więcej mieszkańców wybierze rower. Im. Więcej gdynian wybierze rower, tym mniejsze będą korki na ulicach, tym mniejszy tłok będzie w komunikacji miejskiej, tym czystsze będzie powietrze, zaś ulice cichsze i bezpieczniejsze. Każdy z nas jest rowerzystą – część dojeżdża rowerem do pracy, inni do szkoły, zaś jeszcze inni wybierają rower jako rekreację. Stąd dalszy rozwój dróg rowerowych to same korzyści dla miasta i wszystkich jego mieszkańców.

Dlatego zachęcamy wszystkich do głosowania na nasz projekt!

Kalkulacja kosztów:

Wyznaczenie pasów rowerowych na odcinku Węglowa-Starowiejska (740mb*80 zł) 59200
Wyznaczenie czerwonych przejazdów rowerowych przez skrzyżowania i wyjazdy (155mb*210 zł) 32550
Wyniesienie przejścia dla pieszych (północna strona placu Kaszubskiego) (1szt.*50000 zł) 50000
Wykonanie analizy ruchu, sterownik i sygnalizacja dla rowerzystów, śluza (1szt.*20000 zł) 20000
Oznakowanie pionowe (1szt.*20000 zł) 20000
Budowa przejścia dla pieszych przez plac Kaszubski na wysokości szpitala miejskiego (1szt.*100000 zł) 100000
Dokumentacja projektowa dla przejść dla pieszych (20% ceny prac) (1szt.*0,2 zł) 30000
Dokumentacja projektowa organizacji ruchu (20% ceny prac) (740mb*0,2 zł) 11840
Słupki zabezpieczające chodnik wzdłuż ulicy Portowej (80szt.*213 zł) 17040

Szacunkowa łączna wartość projektu

340630 zł

Załączniki