Odbudowa schodów – tzw. Drabiny Jakubowej, łączącej bulwar z ulicą Wita Stwosza – BO Gdynia

Odbudowa schodów – tzw. Drabiny Jakubowej, łączącej bulwar z ulicą Wita Stwosza

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Odbudowa schodów – tzw. Drabiny Jakubowej, łączącej bulwar z ulicą Wita Stwosza

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2017/252
Dzielnica
Kamienna Góra
E-mail
krzystep@wp.pl
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2017

Lokalizacja projektu:

Teren projektu zajmuje powierzchnię 150 m² i sąsiaduje od południa z działką… zakwalifikowaną jako teren zamknięty, od wschodu ze ścieżką rowerową i bulwarem, od północy z terenem parkowo leśnym, a od zachodu z ulicą Wita Stwosza. Znajduje się wyłącznie na gruncie Gminnym, na terenie oznaczonym w planie miejscowym jako zieleń parkowa. Zajmuje działkę …, oraz części działek ….. i …. W załączeniu fragment mapy i lokalizacja zilustrowana zdjęciem lotniczym

Opis:

 

 

Działanie powinno polegać na zaprojektowaniu i realizacji wymienionych w opisie projektu zmian.  

Możliwe jest wykorzystanie istniejących schodów jako fundament pod projektowane. Ograniczy to koszty rozbiórki istniejących schodów, koszty badań geologicznych i koszty wykonania podbudowy pod nowe schody.

Przewiduje się zastosowanie po obu  stronach schodów korytek betonowych stabilizujących  zbocze skarpy na styku ze schodami.  

Odtworzenie schodów jest zgodne z zapisami i rysunkiem m.p.z.p. jako przejście piesze.

Uporządkowaniu zieleni powinno polegać na przerzedzeniu przypadkowej roślinności,  kolidującej z inwestycją, a  zasłaniającej otwarcie widokowe  na morze z ulicy Wita Stwosza przewidziana w m.p.z.p. Cięcie formujące konarów w miejscu schodów zapewni także dopływ światła dziennego i pochodzącego z latarni.

Rewaloryzacja obszaru parkowo-leśnego zbocza klifu Kamiennej Góry zapoczątkowana niniejszym projektem może być kontynuowana w przyszłości przez rekonstrukcję ścieżki Staniszewskiego, a przede wszystkim przez gospodarkę zielenią polegającą na usuwaniu drzew chorych, zbyt gęsto rosnących-zacieniających się nawzajem, mniej cennych gatunkowo, a promowaniu gatunków takich jak buk, jarząb szwedzki, sosna.

Kalkulacja kosztów:

1. Odkopanie schodów o szerokości ok. 2m lub pozostałości po nich - 10 000,00zł

2. Budowa schodów terenowych o szerokości 1,2mm i długości 60m 115 000,00zł

3. Przebudowie ogrodzenia na styku schodów i ulicy Wita Stwosza na odcinku 10 m - 5 000,00zł

4. Inwentaryzacja zieleni, wycinka 2 sztuk drzew kolidujących z inwestycją, cięcia formujące - wycięcie gałęzi zasychających, nasadzenia zastępcze - razem 5 000 zł

5. Budowa przejścia przez ścieżkę rowerową z wysepką - 15 000,00zł

6. Badanie geologiczne podłoża na potrzeby budowy schodów, wykonanie dokumentacji projektowej, wznowienie granic i nadzór autorski - 15 000,00zł

Ogółem 175 000,00zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

175000 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki