Odbetonowanie, nasadzenia drzew i kwiatów dla poprawy estetyki i walorów klimatycznych zieleni w Chwarznie, Dz.. Leśnych, Małym Kacku, Orłowie, Cisowej, Redłowie i Wielkim Kacku – BO Gdynia

Odbetonowanie, nasadzenia drzew i kwiatów dla poprawy estetyki i walorów klimatycznych zieleni w Chwarznie, Dz.. Leśnych, Małym Kacku, Orłowie, Cisowej, Redłowie i Wielkim Kacku

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Odbetonowanie, nasadzenia drzew i kwiatów dla poprawy estetyki i walorów klimatycznych zieleni w Chwarznie, Dz.. Leśnych, Małym Kacku, Orłowie, Cisowej, Redłowie i Wielkim Kacku

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2023/OGM/0006
Dzielnica
Ogólnomiejski
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2023

Lokalizacja projektu:

Wszystkie powyższe lokalizacje to główne ulice miasta lub ważne w skali dzielnicy drogi zbiorcze. Drogi te agregują duży ruch pieszy i samochodowy, stąd bardzo ważne jest, by miejsce te były przyjazne, estetyczne i odpowiednio zacienione.

Opis:

Czas na dalsze zazielenianie przestrzeni naszych dzielnic. Zatem razem sprawmy, by dzielnice Gdyni stały się bardziej klimatyczne. Proponujemy, by w 7 dzielnicach: Chwarznie, Działkach Leśnych, Małym Kacku, Orłowie, Cisowej, Wzgórzu św. Maksymiliana (na granicy z Redłowem) i w Wielkim Kacku zrealizować szereg proklimatycznych, zielonych zmian m.in.
– odtworzyć szpalery drzew alejowych oraz nasadzić nowe
– rozszczelnić zabetonowane powierzchnie
– wykonać nasadzenia niskiej zieleni w miejscach trawników.
Chcemy również obetonować część powierzchni, by poprawić małą retencję i warunki dla starszych drzew.

Drzewa dają cień i czyste powietrze, zaś niska zieleń absorbuje pyły i nadmiar wody. To kluczowe kwestie z punktu widzenia środowiska każdej dzielnicy. Dzięki realizacji projektu zniwelujemy efekt wyspy ciepła, zacienimy główne przestrzenie komunikacyjne dzielnic, poprawimy jakość powietrza i estetykę głównych ulic.

Proponujemy, by odtworzyć szpalery zieleni oraz wykonać nasadzenia niskiej zieleni w miejscach trawników lub betonowych przestrzeni, jak również rozszczelnić zabetonowane powierzchnie wokół drzew. Drzewa dają cień i czyste powietrze, zaś niska zieleń absorbuje pyły i nadmiar wody, podobnie jak odbetonowane powierzchnie w miastach. To kluczowe kwestie z punktu widzenia środowiska każdej dzielnicy. Dzięki realizacji projektu zniwelujemy efekt wyspy ciepła, zacienimy główne przestrzenie komunikacyjne dzielnic, poprawimy jakość powietrza i estetykę głównych ulic.

W ramach projektu zakładamy, że w 6 punktach miasta w dzielnicach dokonamy nasadzeń nowych drzew, tworząc nowe szpalery (Cisowa, Działki Leśne, Mały Kack, Wzg. św. Maksymiliana) oraz nasadzenia niskie (Chwarzno, Wielki Kack). Dzięki realizacji projektu powstaną nowe zielone przestrzenie, które będą w naturalny sposób dawać cień, pochłaniać zanieczyszczenia, obniżać temperaturę i estetyzować otoczenie. Lokalizacje dla projektu zostały dobrane w taki sposób, aby efekty klimatycznych zmian zostały możliwie równomiernie rozłożone po całym mieście, dzięki czemu jak największa liczba mieszkańców skorzysta z sąsiedztwa estetycznej zieleni miejskiej. Zależy nam także na tym, by powstała zieleń była ogólnodostępna. Chcemy również na zagospodarować obecne nieużytki lub obszary, gdzie obecnie istnieje betonowa nawierzchnia.

Zieleń miejska oddziałuje również na człowieka przez możliwość kontaktu z naturą.

Szczegółowe funkcje zieleni w mieście:

Zdrowotne i biologiczne – zieleń pełni funkcję ochronną dla mieszkańców miasta, osłania od kurzu, dymu, a także od silnych wiatrów. Odpowiada również za tłumienie hałasu powstającego przy szlakach komunikacyjnych i kolejowych, polegające na rozpraszaniu lub pochłanianiu dźwięków. Roślinność ma duże znaczenie przy oczyszczaniu powietrza poprzez gromadzenie pyłów na powierzchni swoich liści, a także jednoczesnym produkowaniu tlenu. Dzięki swoim właściwościom wpływa na modyfikowanie wilgotności gleby oraz powietrza, co wpływa na mikroklimat miasta.

Społeczne, psychiczne i wychowawcze – tereny zieleni miejskiej są miejscem wypoczynku czynnego i biernego. Umożliwiają uprawianie sportów, spacerowanie oraz zabawy dziecięce, co ułatwia odpoczynek i poprawia samopoczucie. Kontakt z naturą jest ważny dla prawidłowego rozwoju człowieka, uczy szacunku nie tylko dla zieleni, ale również dla zwierząt, żyjących w parkach, zieleńcach czy bulwarach. Funkcję dydaktyczną pełnią ogrody botaniczne i zoologiczne.

Estetyczne, artystyczne i plastyczne – zieleń charakteryzuje się dużą zmiennością sezonową chociażby przez różne barwy liści w poszczególnych porach roku, dzięki temu wprowadza urozmaicenie do struktury miasta i stwarza wyraźny kontrast z miejską zabudową. Roślinność wpływa na kształtowanie krajobrazu miasta i nadaje mu specyficznego charakteru, podkreśla jego architekturę i stanowi dopełnienie.

Ochronne – stwarzanie różnego rodzaju osłon wzdłuż szlaków komunikacyjnych, które mają za zadanie ochronę jezdni przed nawiewaniem śniegu i przed silnymi wiatrami. Stosuje się również pasy zieleni izolacyjnej chroniące przed nawiewaniem pyłów od ulic czy fabryk na osiedla mieszkaniowe.

Dlatego właśnie zieleń jest ważna – chroni mieszkańców i tworzy klimat naszych dzielnic. To nasz dar dla przyszłych pokoleń. Klimatyczne dzielnice – brzmi dobrze? Dlatego zachęcamy do głosowania.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
Nasadzenia zieleni niskiej w pasie rozdziału ulicy Chwarzenieńskiej (400 m2)120000 zł
Rozbiórka betonowych nawierzchni w pasie rozdziału ulicy Chwarznieńskiej (400 m2*84 zł)33600 zł
Nasadzenia 3 drzew alejowych na wysokości przejścia dla pieszych w pasie rozdziału na wysokości ulicy Okrężnej (3 szt. x 3116 zł)9348 zł
Rozbetonowanie powierzchni po obu stronach ulicy Nowogrodzkiej (odc. Śląska-Warszawska) (129 m2 x 84 zł)10836 zł
Nasadzenia krzewów i bylin na rozbetonowanej powierzchni wzdłuż ulicy Nowogrodzkiej (odc. Śląska-Warszawska)40000 zł
Nasadzenia drzew alejowych wzdłuż ulicy Nowogrodzkiej (odc. Śląska-Warszawska) 5 szt. x 3116 zł15580 zł
Nasadzenia drzew alejowych wzdłuż ulicy Morskiej w dzielnicy Cisowa (odc. Owsiana-Kcyńska) (45 szt. * 3116 zł)124640 zł
Nasadzenia drzew wzdłuż ulicy Spokojnej (15 szt.)46740 zł
Nasadzenia zieleni niskiej (krzewów i bylin) w obrębie pętli autobusowej przy ul. Spokojnej30000 zł
Rozbetonowanie powierzchni przy ulicy Redłowskiej (skrzyżowanie z Nocznickiego oraz Korczaka) (111 m2)9324 zł
Nasadzenia zieleni niskiej w obrębie rozbetonowanych powierzchni przy ulicy Redłowskiej (3 rabaty)45000 zł
Nasadzenia drzew w obrębie rozbetonowanych powierzchni przy ulicy Redłowskiej (2 szt.)6232 zł
Nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej wzdłuż ulicy Starodworcowej (odcinek od Wielkopolskiej do Wesołej) zgodnie z przyjętą koncepcją110000 zł
Wykonanie ścieżki żwirowej z nawierzchni Hanse Grand wzdłuż ulicy Starodworowej (odcinek od Wielkopolskiej do Wesołej) zgodnie z przyjętą koncepcją140000 zł
Koszty wycinek samosiewów w związku z realizacją koncepcji zieleni wzdłuż ulicy Starodworcowej12000 zł
Nasadzenia krzewów i bylin przy skrzyżowaniu al. Zwycięstwa/Powstania Styczniowego50000 zł
Tabliczki informacyjne w lokalizacji projektu (7 x 1700 zł)11900 zł
3-letnie koszty utrzymania (30% ceny materiału zielonego)179262 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

994462 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki