Ocena wartości przyrodniczej terenów związanych ze zbiornikami wodnymi w lasach dzielnicy Gdynia Dąbrowa – BO Gdynia

Ocena wartości przyrodniczej terenów związanych ze zbiornikami wodnymi w lasach dzielnicy Gdynia Dąbrowa

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Ocena wartości przyrodniczej terenów związanych ze zbiornikami wodnymi w lasach dzielnicy Gdynia Dąbrowa

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Dąbrowa
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Inwentaryzacja przyrodnicza: Staw na Dąbrowie (użytek ekologiczny) oraz zbiornik wodny położony w sąsiedztwie dawnej giełdy towarowej oraz użytku ekologicznego Torfowy moczar; Tablice informacyjno-edukacyjne: Leśna Polana oraz droga na Górę Donas (czarny szlak)

Opis:

1. Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej terenów związanych ze zbiornikami wodnymi (zbiornik wodny oraz tereny przyległe) zlokalizowanymi na:
dz. nr 201 obr. Dąbrowa (Staw na Dąbrowie);
dz. nr 850, dz. nr 851, dz. nr 871 – zbiornik wodny położony w sąsiedztwie dawnej giełdy towarowej oraz użytku ekologicznego Torfowy moczar (dz. nr 724);
ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych (płazy, ptaki).
2. Zabezpieczenie zdobytych materiałów w formie np. raportu (w wersji papierowej i elektronicznej) oraz udostępnienie np. na stronie UM. Raport powinien zawierać propozycje informacji do umieszczenia na tablicach i w broszurze informacyjnej.
3. Wykonanie broszury informacyjnej (zawierającej plansze edukacyjne) oraz projektu tablic, które stanowić będą kontynuację serii materiałów o formach ochrony przyrody w Gdyni. Uzyskane, w ramach projektu, materiały zostałyby przekazane do gdyńskich szkół oraz udostępnione w centrach sąsiedzkich, a także do dyspozycji Rady Dzielnicy Dąbrowa oraz Wydziału Środowiska UM Gdynia.
4. Przygotowanie tablic informacyjno-edukacyjnych (z zaznaczonymi badanymi terenami i z informacjami na temat najcenniejszych/najciekawszych/najliczniej występujących gatunków zidentyfikowanych na ww. terenach) oraz umieszczenie ich:
na leśnej polanie – dz.nr 2166 obr. Dąbrowa (działka gminna);
na drodze na Górę Donas (czarny szlak) dz. nr. 715 obr. Dąbrowa (działka gminna).

Kalkulacja kosztów:

inwentaryzacja przyrodnicza ze szczególnym uwzględnieniem części ornitologicznej i herpetologicznej oraz wskazaniem informacji do umieszczenia na tablicach 18450
wykonanie projektów broszury informacyjnej i tablic 2500
wydruk broszur (2000 szt.) 5000
wykonanie tablic 2 sztuki (realizacja) 5000

Szacunkowa łączna wartość projektu

30950 zł

Załączniki