Nowoczesny plac zabaw przy ul. Wrocławskiej – BO Gdynia

Nowoczesny plac zabaw przy ul. Wrocławskiej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Nowoczesny plac zabaw przy ul. Wrocławskiej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2023/ORL/0013
Dzielnica
Orłowo
Autor projektu
Piotr Spychalski
E-mail
piotr.spychalski29@gmail.com
Status:
Odrzucony
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2023

Lokalizacja projektu:

Przy ulicy Wrocławskiej znajduje się ogrodzony teren istniejącego placu zabaw, przylegający do parkingu osiedlowego.

Opis:

Plac zabaw przy ulicy Wrocławskiej wymaga rewitalizacji poprzez usunięcie aktualnie zamontowanych, starych i nieatrakcyjnych już urządzeń. Na placu zabaw zostaną zamontowane nowe urządzenia oraz wykonana zostanie dodatkowa nawierzchnia bezpieczna w miejscach gdzie będzie tego wymagała strefa zabawy

Dostęp do placu zabaw powinien być możliwy dla wszystkich, bez względu na stopień sprawności. Dzięki rewitalizacji tego terenu i montażu prawdziwych urządzeń integracyjnych przeznaczonych dla osób zarówno pełnosprawnych, jak i z niepełnosprawnościami, uda się stworzyć miejsce rekreacji dla wszystkich mieszkańców dzielnicy.

Projekt obejmuje demontaż zniszczonego wyposażenia placu zabaw oraz zalecam zastąpienie go nowymi, integracyjnymi urządzeniami:
– karuzela integracyjna – bezprogowa i dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także dla osób pełnosprawnych, najlepiej wyposażone w składane siedziska, które po złożeniu tworzą miejsce dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Warto aby urządzenie posiadało osobny hamulec dla każdego z użytkowników oraz ogranicznik prędkości maksymalnej,
– zestaw piaskownic – piaskownica podwyższona i niska dają możliwość wspólnej zabawy osobom na wózkach inwalidzkich i zdrowym,
– zestaw sprawnościowy – urządzenie przeznaczone do wykonywania ćwiczeń gimnastycznych i sprawnościowych, dostępny dla osób o różnym poziomie sprawności, także dla osób z niepełnosprawnością,
– labirynt integracyjny – urządzenie zabawowe w formie stołu, we wnętrzu którego znajduje się piłka toczona przez użytkowników do wskazanych miejsc przez labirynt wycięty jako kształt toru,
– zestaw integracyjny – zestaw zabawowy dostosowany do potrzeb osób o różnym poziomie sprawności, pozwalający na dostęp osób z niepełnosprawnościami (także poruszających się na wózkach inwalidzkich). Ważne aby zestaw pozwalał osobom niepełnosprawnym na skorzystanie z jak największej ilości elementów zabawowych.

Coraz więcej dzieci w różnym wieku cierpi na zaburzenia integracji sensorycznej. Przy ciągach komunikacyjnych powinny zostać zamontowane urządzenia edukacyjne i sensoryczne:
– bloczki / tablice / układanki sensoryczne,
– koło / układanka ucząca odczytywania emocji oraz komunikacji AAC
– tablica geometryczna / matematyczna / liczydło
– tablica typu „wyścigi”

Zdemontowane zostaną stare, zużyte ławki i zastąpione ławkami dostępnymi – sensorycznymi.

Ciągi komunikacyjne, a także strefy bezpieczeństwa uzupełnione zostaną o nawierzchnię EPDM, co pozwoli na dostęp osobom o ograniczonej mobilności (w tym osobom na wózkach inwalidzkich) do urządzeń, a także ułatwi dojazd osobom z wózkami dziecięcymi, które aktualnie pozostawiają je na ciągach komunikacyjnych, utrudniając przejazd/przejście pozostałym osobom.

Cały drzewostan i nasadzenia w obrębie placu zabaw winny zostać w stanie nienaruszonym. Należy dołożyć szczególnych starań by podczas prac nie uszkodzić systemów korzeniowych znajdującej się roślinności.

Aktualnie na placu zabaw nie ma ani jednego urządzenia umożliwiającego dostęp osobom o ograniczonej mobilności (w tym na wózkach inwalidzkich).

Po rewitalizacji plac zabaw będzie stanowić doskonałą wizytówkę dzielnicy i atrakcyjne miejsce zabawy wszystkich dzieci – pełnosprawnych oraz z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną. Będzie też przyjazny dla seniorów pilnujących dzieci podczas zabawy.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
Demontaż istniejącego wyposażenia, wywóz10000 zł
Zakup urządzeń i ich montaż197000 zł
Wykonanie nawierzchni EPDM100000 zł
Zakup i montaż ławek34000 zł
Kosze na odpady1000 zł
Stoaki na rowery2000 zł
Koszt inwentaryzacji zieleni i gospodarki zielenią 3000 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

347000 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki