Nowe oświetlenie drogowe wzdłuż Staffa, doświetlenie przejścia dla pieszych na Nałkowskiej/Korzennej i wyznaczenie miejsc Kiss and Ride dla SP46 wraz z pasem rowerowym na Brzechwy – BO Gdynia

Nowe oświetlenie drogowe wzdłuż Staffa, doświetlenie przejścia dla pieszych na Nałkowskiej/Korzennej i wyznaczenie miejsc Kiss and Ride dla SP46 wraz z pasem rowerowym na Brzechwy

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Nowe oświetlenie drogowe wzdłuż Staffa, doświetlenie przejścia dla pieszych na Nałkowskiej/Korzennej i wyznaczenie miejsc Kiss and Ride dla SP46 wraz z pasem rowerowym na Brzechwy

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
KAR/0006
Dzielnica
Karwiny
E-mail
kajetan.lewandowski@gmail.com
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2019

Lokalizacja projektu:

Projekt obejmuje trzy lokalizacje w różnych częściach Karwin i przewiduje budowę nowego oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Staffa (między Kruczkowskiego a Nałkowskiej), doświetlenie przejścia dla pieszych (Nałkowskiej/Korzenna/Gojawiczyńskiej) oraz lepsze zagospodarowanie jezdni ulicy Brzechwy

Opis:

Szanowni Państwo,

Przyjazne Karwiny chcą kontynuować działania na rzecz bezpieczeństwa pieszych w naszej dzielnicy. W zeszłym roku dzięki Waszym głosom udało się wynieść 2 przejścia dla pieszych (Korzenna/Nałkowskiej/Gojawiczyńskiej) oraz Brzechwy (przy SP46). W tej chwili rozpoczyna się projektowanie tej przebudowy i dopilnujemy, by została ona zrealizowana jak najszybciej.

W tym roku chcemy kontynuować działania na rzecz bezpieczeństwa, tym razem koncentrując się głównie na oświetleniu. W wielu miejscach Karwin, w szczególności przy szkole nr 42, ulice i ciągi piesze są doświetlane latarniami parkowymi, które nie spełniają norm dla dróg publicznych. W praktyce wystarczy porównać oświetlenie na ulicy Korzennej i Staffa. Chcemy także doświetlić przejście dla pieszych na skrzyżowaniu Korzenna/Nałkowskiej/Gojawiczyńskiej. To newralgiczny punkt przecinania się ruchu pieszego i kołowego.

Jednocześnie dostrzegamy duży problem z parkowaniem i bezpieczeństwem dzieci pod SP46 i chcemy poprawić bezpieczeństwo na Brzechwy i jednocześnie lepiej wykorzystać jej szerokość – poprzez wyznaczenie 5 miejsc Kiss and Ride w miejscu, gdzie dziecko może bezpiecznie wysiąść i dojść do szkoły, a rodzic wygodnie wyjechać „przy Shellu”, zamiast przeciskać się sięgaczem Chwaszczyńskiej dodatkowo blokując się z rodzicami z przedszkola. Na wschodniej jezdni chcemy wyznaczyć jednokierunkowy pas rowerowy: na jezdni w stronę kościoła NSM nie tworzą się korki, a szerokość pasa (7 metrów) powoduje, że część kierowców przekracza w tym miejscu dozwoloną prędkość.

Zaproponowane działania w naszej ocenie poprawią bezpieczeństwo pieszych, ale także innych grup użytkowników dróg w sposób kompleksowy. Dzięki realizacji projektu przejście dla pieszych przy Korzennej/Nałkowskiej/Gojawiczyńskiej i ulica Staffa będą jaśniejsze, przez co zmniejszy się ryzyko wypadków w tych rejonach. Dodatkowo lepiej wykorzystamy przestrzeń ulicy Brzechwy, z korzyścią dla rodziców dowożących dzieci, rowerzystów. Co dla nas ważne, projekt nie jest skoncentrowany na jednym osiedlu, tylko rozlokowany we wszystkich trzech częściach Karwin.

Dlatego prosimy o głosy!

Kalkulacja kosztów:

Budowa nowego oświetlenia wzdłuż ulicy Staffa (od skrzyżowania z Kruczkowskiego do skrzyżowania z Nałkowskiej) - słup + oprawa (75000 zł); Budowa nowego oświetlenia wzdłuż ulicy Staffa (od skrzyżowania z Kruczkowskiego do skrzyżowania z Nałkowskiej) - Roboty ziemne: wykopy, zasypka i inne (29328 zł); Budowa nowego oświetlenia wzdłuż ulicy Staffa (od skrzyżowania z Kruczkowskiego do skrzyżowania z Nałkowskiej) - Kanalizacja kablowa (4056 zł); Budowa nowego oświetlenia wzdłuż ulicy Staffa (od skrzyżowania z Kruczkowskiego do skrzyżowania z Nałkowskiej) - Roboty kablowe: układanie kabli, montaż osprzętu (7488 zł); Budowa nowego oświetlenia wzdłuż ulicy Staffa (od skrzyżowania z Kruczkowskiego do skrzyżowania z Nałkowskiej) - Badania i pomiary (25584 zł); Budowa nowego oświetlenia wzdłuż ulicy Staffa (od skrzyżowania z Kruczkowskiego do skrzyżowania z Nałkowskiej) - Uziemienie (2020 zł); Dokumentacja projektowa dla budowy oświetlenia wzdłuż ulicy Staffa (od skrzyżowania z Kruczkowskiego do skrzyżowania z Nałkowskiej) (28695 zł); Doświetlenie wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Nałkowskiej/Korzenna/Gojawiczyńskiej - słup + oprawa (7380 zł); Doświetlenie wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Nałkowskiej/Korzenna/Gojawiczyńskiej - Roboty ziemne: wykopy, zasypka i inne (2820 zł); Doświetlenie wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Nałkowskiej/Korzenna/Gojawiczyńskiej - Kanalizacja kablowa (390 zł); Doświetlenie wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Nałkowskiej/Korzenna/Gojawiczyńskiej - Roboty kablowe: układanie kabli, montaż osprzętu (720 zł); Doświetlenie wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Nałkowskiej/Korzenna/Gojawiczyńskiej - Badania i pomiary (164 zł); Doświetlenie wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Nałkowskiej/Korzenna/Gojawiczyńskiej - Uziemienie (404 zł); Dokumentacja projektowa - Doświetlenie wyniesionego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Nałkowskiej/Korzenna/Gojawiczyńskiej (4500 zł); Wyznaczenie 5 miejsc Kiss and Ride dla Zespołu Szkół nr 4 na jezdni zachodniej ulicy Jana Brzechwy (30000 zł); Budowa chodnika umożliwiającego wysiadanie z samochodów wzdłuż miejsc postojowych (21900 zł); Dokumentacja projektowa - wyznaczenie 5 miejsc Kiss and Ride dla Zespołu Szkół nr 4 na jezdni zachodniej ulicy Jana Brzechwy (10380 zł); Wyznaczenie pasa rowerowego na wschodniej jezdni ulicy Jana Brzechwy (16800 zł);

Szacunkowa łączna wartość projektu

267629 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki