Nowe nasadzenia przy skrzyżowaniu ul. Ujejskiego z ul. Orzeszkowej – BO Gdynia

Nowe nasadzenia przy skrzyżowaniu ul. Ujejskiego z ul. Orzeszkowej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Nowe nasadzenia przy skrzyżowaniu ul. Ujejskiego z ul. Orzeszkowej

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2023/WSM/0014
Dzielnica
Wzgórze Św. Maksymiliana
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2023

Lokalizacja projektu:

Chodnik przy bloku ul. Kornela Ujejskiego 35, położony od strony ul. Elizy Orzeszkowej.

Opis:

Projekt zakłada polepszenie estetyki skrzyżowania ulic Kornela Ujejskiego z Elizy Orzeszkowej w zakresie chodników, wprowadzenie nowej powierzchni biologicznie czynnej oraz zieleni.
Aby tego dokonać niezbędne jest częściowe rozkucie chodnika w miejscu, w którym jest bardzo szeroki, w celu posadzenia tam roślin (przed sklepem „Żabka” i dookoła małego placu na skrzyżowaniu ulic Kornela Ujejskiego z Elizy Orzeszkowej). Częściowo projekt odtwarza zieleń, która istniała w tym miejscu lata temu. Założeniem jest zróżnicowanie roślinności tak, aby pojawiły się tam zarówno drzewa (na bokach terenu), jak i krzewy wzdłuż ulicy.
Projekt w najmniejszym stopniu nie ingeruje w ruch aut oraz pieszych, ponieważ wykorzystuje powierzchnie stanowiące środek szerokiej działki chodnika między jezdnią a budynkiem.
Zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej poprawi retencję wód opadowych w tej okolicy, wprowadzi cień oraz zatrzyma część zanieczyszczeń unoszących się w powietrzu.
W ramach projektu konieczne jest zapewnienie: przejścia do sklepu „Żabka”, przejścia do chodnika prowadzącego za blokiem Kornela Ujejskiego 35, gdzie znajdują się wiaty śmietnikowe; dojścia i możliwości korzystania ze skrzynki elektroenergetycznej znajdującej się na tym terenie (do pogodzenia w przypadku odsunięcia krzewów i drzew od skrzynki – drzewa tak nisko nie mają gałęzi). Konieczne zabezpieczenie roślinności płotkiem.
Projekt przewiduje nasadzenie 2-3 drzew (np. lipa drobnolistna) od strony kościoła Franciszkanów oraz 1-2 drzew (np. lipa drobnolistna) od strony budynku ul. Elizy Orzeszkowej 1. Drzewa powinny już w momencie sadzenia mieć ok. 4 metrów wysokości. Wzdłuż jezdni zaś, naprzeciwko sklepu „Żabka”, zakłada się nasadzenie krzewów niskich w dużych ilościach, jak np. na ul. Juliusza Słowackiego w ostatnim czasie.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
usunięcie kostki betonowej 21 m2 x 200 zł4200 zł
montaż obrzeży 21 mb x 80 zł1680 zł
przygotowanie terenu pod nasadzenia krzewów i drzew 35 m2 x 60 zł2100 zł
nasadzenia krzewów 105 szt. x 70 zł7350 zł
nasadzenia drzew 2 x 3200 zł6400 zł
wykonanie projektu 1 szt. x 5 000 zł5000 zł
pielęgnacja roślin 3-letnia4300 zł
montaż płotków zabezpieczających 40 mb x 270 zł10800 zł
kora do zasypki 35 m2 x 27 zł945 zł
tablica informacyjna1700 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

44475 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki