Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Morskiej na odcinku ul. Swarzewska-Św. Góra – BO Gdynia

Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Morskiej na odcinku ul. Swarzewska-Św. Góra

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Morskiej na odcinku ul. Swarzewska-Św. Góra

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2023/CHY/0028
Dzielnica
Chylonia
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2023

Lokalizacja projektu:

Projekt przewiduje wyznaczenie lub budowę nowej drogi rowerowej wzdłuż południowej strony ulicy Morskiej w dzielnicy Chylonia

Opis:

Razem poprawmy system ścieżek rowerowych w Gdyni! Gdyńskie drogi rowerowe cały czas nie stanowią spójnego i bezpiecznego systemu. Zmieńmy to głosując w Budżecie Obywatelskim. Na Morskiej może pojawić się bezpieczna i wygodna droga rowerowa odseparowana od ruchu samochodowego.
Ulica Morska stanowi kręgosłup komunikacyjny północno-zachodniej Gdyni. Pozwala na sprawne dotarcie dla około 60 tys. mieszkańców Gdyni (Cisowej, Chyloni, Pustek, Leszczynek i Grabówka) do Śródmieścia. Atutem tej ulicy jest także to, że biegnie ona po płaskim terenie. Wzdłuż tej ulicy zlokalizowanych jest wiele punktów docelowych: sklepów, usług, czy instytucji.
Pomimo tego na ulicy Morskiej porusza się mniej rowerzystów niż np. po alei Zwycięstwa. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest niska jakość dróg rowerowych wzdłuż tej ulicy. Mieszkańcy Chyloni wybierający rower w swoich podróżach zmuszeni są do uciążliwych zmian strony ulicy Morskiej, co w konsekwencji powoduje straty czasowe i zniechęca do jazdy rowerem. Mieszkańcy rejonu ulicy Rozewskiej, Helskiej, czy Swarzewskiej zaś zobligowani są do jazdy jezdnią, jednakże lęk przed wypadkiem sprawia, że łamią oni przepisy i jadą chodnikiem. Problemem jest również zniszczona nawierzchnia ciągu pieszego na wysokości Świętej Góry. To wszystko sprawia, że ruch rowerowy wzdłuż ulicy Morskiej jest mniejszy niż wskazywałby jego potencjał, choć wg danych z liczników powoli rośne.
Projekt polega na uzupełnieniu drogi rowerowej po południowej stronie ulicy Morskiej od skrzyżowania ze Swarzewską do Świętej Góry. Zakładamy, że powstanie bezpieczna i wygodna dla użytkowników droga rowerowa w miejsce zniszczonego asfaltowego chodnika. Na odcinku na wysokości przystanku Wiejska 01 potrzebna jest budowa około 60 metrów nowej drogi rowerowej, która ominie przystanek od tyłu. Na dalszym odcinku projekt zakłada budowę chodnika i drogi rowerowej na odcinku ok. 270 m. do granicy z dzielnicą Leszczynki (droga rowerowa połączy się z drogą rowerową realizowaną w ramach zwycięskiego projektu do BO dla Leszczynek w 2022 r.)
Im lepsze warunki do poruszania się rowerem, tym więcej mieszkańców wybierze rower. Im. Więcej gdynian wybierze rower, tym mniejsze będą korki na ulicach, tym mniejszy tłok będzie w komunikacji miejskiej, tym czystsze będzie powietrze, zaś ulice cichsze i bezpieczniejsze. Każdy z nas jest rowerzystą – część dojeżdża rowerem do pracy, inni do szkoły, zaś jeszcze inni wybierają rower jako rekreację. Stąd dalszy rozwój dróg rowerowych to same korzyści dla miasta i wszystkich jego mieszkańców.
Dlatego zachęcamy wszystkich do głosowania na nasz projekt!

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
Budowa drogi rowerowej omijającej przystanek90000 zł
Remont ciągu pieszego i wykonanie drogi rowerowej na odcinku przystanek "Wiejska (kier. Śródmieście)- Święta Góra (270 m * 1500zł)405000 zł
Dokumentacja projektowa przebudowywanych odcinków24000 zł
Dokumentacja projektowa nowej organizacji ruchu (1szt.*20000 zł)20000 zł
Poszerzenie skarpy za przystankiem 90000 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

629000 zł

Mapa Lokalizacji