Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Morskiej na odcinku ul. Kcyńska – Obwodnica Trójmiasta – BO Gdynia

Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Morskiej na odcinku ul. Kcyńska – Obwodnica Trójmiasta

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Morskiej na odcinku ul. Kcyńska – Obwodnica Trójmiasta

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Cisowa
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Projekt przewiduje wyznaczenie lub budowę nowej drogi rowerowej wzdłuż południowej strony ulicy Morskiej w dzielnicy Cisowa

Opis:

Razem poprawmy system ścieżek rowerowych w Gdyni! Gdyńskie drogi rowerowe cały czas nie stanowią spójnego i bezpiecznego systemu. Zmieńmy to głosując w Budżecie Obywatelskim.

Ulica Morska stanowi kręgosłup komunikacyjny północno-zachodniej Gdyni. Pozwala na sprawne dotarcie dla około 60 tys. mieszkańców Gdyni (Cisowej, Chyloni, Pustek, Leszczynek i Grabówka) do Śródmieścia. Atutem tej ulicy jest także to, że biegnie ona po płaskim terenie. Wzdłuż tej ulicy zlokalizowanych jest wiele punktów docelowych: sklepów, usług, czy instytucji.

Pomimo tego na ulicy Morskiej porusza się mniej rowerzystów niż np. po alei Zwycięstwa. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest niska jakość dróg rowerowych wzdłuż tej ulicy. Mieszkańcy Cisowej wybierający rower w swoich podróżach zmuszeni są do uciążliwych zmian strony ulicy Morskiej, co w konsekwencji powoduje straty czasowe i zniechęca do jazdy rowerem. Mieszkańcy rejonu ulicy Kcyńskiej, Morskiej, czy Zbożowej zaś zobligowani są do jazdy jezdnią, jednakże lęk przed wypadkiem sprawia, że łamią oni przepisy i jadą chodnikiem. To wszystko sprawia, że ruch rowerowy wzdłuż ulicy Morskiej jest mniejszy niż wskazywałby jego potencjał, choć wg danych z liczników powoli rośne.

Projekt polega na uzupełnieniu drogi rowerowej po południowej stronie ulicy Morskiej od skrzyżowania z ulicą Kcyńską do Obwodnicy Trójmiasta poprzez:
– budowę drogi rowerowej wraz z remontem chodnika na odcinku ok. 100 m. od ul. Kcyńskiej do wysokości końca budynku ze sklepem motocyklowym (szerokość 2 m. drogi rowerowej i 2 m. chodnika)
– wyznaczenie z istniejącego chodnika o szerokości 4 m. drogi dla rowerów oraz drogi dla pieszych (po 2 m. szerokości każda) od końca budynku ze sklepem motocyklowym do Obwodnicy Trójmiasta przy pomocy organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome).
– wyznaczenie przejazdu dla rowerów przez Obwodnicę Trójmiasta.

Im lepsze warunki do poruszania się rowerem, tym więcej mieszkańców wybierze rower. Im. Więcej gdynian wybierze rower, tym mniejsze będą korki na ulicach, tym mniejszy tłok będzie w komunikacji miejskiej, tym czystsze będzie powietrze, zaś ulice cichsze i bezpieczniejsze. Każdy z nas jest rowerzystą – część dojeżdża rowerem do pracy, inni do szkoły, zaś jeszcze inni wybierają rower jako rekreację. Stąd dalszy rozwój dróg rowerowych to same korzyści dla miasta i wszystkich jego mieszkańców.

Dlatego zachęcamy wszystkich do głosowania na nasz projekt!

Kalkulacja kosztów:

Budowa drogi rowerowej na odcinku Kcyńska-Sklep motocyklowy (100 mb*1600 zł) 160000
Wyznaczenie drogi dla rowerów i pieszych na odcinku Sklep motocyklowy-Obwodnica Trójmiasta linią ciągłą (130 mb) 1300
Oznakowanie pionowe (C-13/16) 2 sztuki 2000
Wyznaczenie przejazdów rowerowych przez Obwodnicę Trójmiasta (25mb*210 zł) 5250
Wyznaczenie drogi rowerowej pomiędzy jezdniami Obwodnicy Trójmiasta (40mb*80 zł) 3200
Kolizje z istniejącymi sieciami 70000
Dostawienie sygnalizatorów na przejeździe rowerowym 13000
Dokumentacja projektowa odcinka (275mb*400 zł) 110000
Ustawienie ławek z podłokietnikami (2 sztuki) 6000

Szacunkowa łączna wartość projektu

370750 zł

Załączniki