Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Morskiej na odcinku Obwodnica – ul. Swarzewska – BO Gdynia

Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Morskiej na odcinku Obwodnica – ul. Swarzewska

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Nowa ścieżka rowerowa wzdłuż ulicy Morskiej na odcinku Obwodnica – ul. Swarzewska

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Chylonia
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Projekt przewiduje wyznaczenie nowej drogi rowerowej wzdłuż południowej strony ulicy Morskiej w dzielnicy Chylonia

Opis:

Razem poprawmy system ścieżek rowerowych w Gdyni! Gdyńskie drogi rowerowe cały czas nie stanowią spójnego i bezpiecznego systemu. Zmieńmy to głosując w Budżecie Obywatelskim.

Ulica Morska stanowi kręgosłup komunikacyjny północno-zachodniej Gdyni. Pozwala na sprawne dotarcie dla około 60 tys. mieszkańców Gdyni (Cisowej, Chyloni, Pustek, Leszczynek i Grabówka) do Śródmieścia. Atutem tej ulicy jest także to, że biegnie ona po płaskim terenie. Wzdłuż tej ulicy zlokalizowanych jest wiele punktów docelowych: sklepów, usług, czy instytucji.

Pomimo tego na ulicy Morskiej porusza się mniej rowerzystów niż np. po alei Zwycięstwa. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest niska jakość dróg rowerowych wzdłuż tej ulicy. Mieszkańcy Chyloni wybierający rower w swoich podróżach zmuszeni są do uciążliwych zmian strony ulicy Morskiej, co w konsekwencji powoduje straty czasowe i zniechęca do jazdy rowerem. Mieszkańcy rejonu ulicy Rozewskiej, Helskiej, czy Swarzewskiej zaś zobligowani są do jazdy jezdnią, jednakże lęk przed wypadkiem sprawia, że łamią oni przepisy i jadą chodnikiem. Problemem jest również zniszczona nawierzchnia ciągu pieszego na wysokości Świętej Góry. To wszystko sprawia, że ruch rowerowy wzdłuż ulicy Morskiej jest mniejszy niż wskazywałby jego potencjał, choć wg danych z liczników powoli rośne.

Projekt polega na uzupełnieniu drogi rowerowej po południowej stronie ulicy Morskiej od skrzyżowania z Obwodnicą Trójmiasta do ulicy Swarzewskiej. Zakładamy, że powstanie bezpieczna i wygodna dla użytkowników droga rowerowa. Projekt przewiduje
– wyznaczenie drogi rowerowej i drogi dla pieszych na istniejącym asfaltowym chodniku na odcinku między Obwodnicą a skrzyżowaniem z ulicą Kartuską;
– przesunięcie wiaty przystankowej przystanku Chylonia Centrum tak, by droga rowerowa biegła za przystankiem i wyznaczenie tej drogi za przystankiem
– wyznaczenie drogi rowerowej i drogi dla pieszych na istniejącym asfaltowym chodniku na odcinku między przystankiem Chylonia Centrum a skrzyżowaniem z ulicą Swarzewską.

Im lepsze warunki do poruszania się rowerem, tym więcej mieszkańców wybierze rower. Im. Więcej gdynian wybierze rower, tym mniejsze będą korki na ulicach, tym mniejszy tłok będzie w komunikacji miejskiej, tym czystsze będzie powietrze, zaś ulice cichsze i bezpieczniejsze. Każdy z nas jest rowerzystą – część dojeżdża rowerem do pracy, inni do szkoły, zaś jeszcze inni wybierają rower jako rekreację. Stąd dalszy rozwój dróg rowerowych to same korzyści dla miasta i wszystkich jego mieszkańców.

Dlatego zachęcamy wszystkich do głosowania na nasz projekt!

Kalkulacja kosztów:

Wyznaczenie drogi rowerowej na odcinku Obwodnica Trójmiasta – Kartuska (270mb*100 zł) 27000
Przestawienie wiaty przystankowej i tablicy TIPP dla przystanku „Chylonia Centrum” (kier. Śródmieście) (1szt.*55000 zł) 55000
Ustawienie barier wydzielających drogę rowerową i przystanek „Chylonia Centrum” (kier. Śródmieście) (23szt.*200 zł) 4600
Wyznaczenie drogi rowerowej na odcinku Kartuska-Swarzewska (750mb*100 zł) 75000
Oznakowanie pionowe (C-13/16) 8 sztuk 8000
Dokumentacja projektowa „Przestawienie wiaty przystankowej i tablicy TIPP dla przystanku „Chylonia Centrum” (kier. Śródmieście)” (1szt.*9000 zł) 15000
Dokumentacja projektowa nowej organizacji ruchu (1szt.*20000 zł) 25000

Szacunkowa łączna wartość projektu

209600 zł

Załączniki