Nie parkuj w parku- oddzielenie strefy pieszej od strefy ruchu na końcu ul. H. Semiradzkiego, na odcinku przyległym do parku im. MiL Kaczyńskich – BO Gdynia

Nie parkuj w parku- oddzielenie strefy pieszej od strefy ruchu na końcu ul. H. Semiradzkiego, na odcinku przyległym do parku im. MiL Kaczyńskich

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Nie parkuj w parku- oddzielenie strefy pieszej od strefy ruchu na końcu ul. H. Semiradzkiego, na odcinku przyległym do parku im. MiL Kaczyńskich

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Julia Porzezińska

ID projektu:

2015/102

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Koniec ulicy H. Siemiradzkiego, na odcinku przyległym do parku im. Marii i Lecha Kaczyńskich na Kamiennej Górze

Opis:

W wyżej opisanej lokalizacji brakuje wyraźnego oddzielenia strefy pieszej od strefy ruchu kołowego, co generuje szereg zagrożeń dla pieszych korzystających z parku oraz przemieszczających się schodami pomiędzy ulicą Słowackiego – Siemiradzkiego i Mickiewicza. Brak wyraźnego oddzielenia stref powoduje, że samochody parkujące na placu przylegającym do parku blokują przejście pieszym, co zmusza ich do okrążania samochodów. Jest to szczególnie groźne w przypadku jeżdżących na rowerkach i bawiących się w parku dzieci, które mogą wtargnąć pod koła nadjeżdżających samochodów. Stąd konieczność dokonania odpowiednich działań, które w wyraźny sposób oddzielą strefę pieszą od strefy ruchu kołowego. Może być to zrobione poprzez położenie chodnika.

Szacunkowa łączna wartość projektu

35000 zł

Kalkulacja kosztów:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami decyzji administracyjnych i uzgodnień - ok. 13 000 zł. brutto. Wykonanie chodnika ograniczonego z jednej strony krawężnikiem, z drugiej obrzeżem wraz z rozbiórką istniejących płyt, zaplanowaniem i wykonaniem miejsc parkingowych -22 000 zł

Załączniki