Nawierzchnia poliuretanowa na boisku przy ul. Spokojnej i remont boiska przy ul. Strzelców – BO Gdynia

Nawierzchnia poliuretanowa na boisku przy ul. Spokojnej i remont boiska przy ul. Strzelców

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Nawierzchnia poliuretanowa na boisku przy ul. Spokojnej i remont boiska przy ul. Strzelców

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko:

ID projektu:

2018/336

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Teren boiska przy cmentarzu na ul. Spokojnej (zgłoszonego w edycji 2017r. BO) oraz teren boiska istniejącego przy ul. Strzelców/Żniwna

Opis:

Projekt ma na celu umożliwienie mieszkańcom górnej części Małego Kacka po obu stronach ulicy Wielkopolskiej spędzanie wolnego czasu w sposób aktywny poprzez zapewnienie odpowiedniego terenu. Boisko przy ulicy Strzelców/Żniwnej wykorzystane było do zorganizowania turnieju piłki nożnej podczas jednego z festynów organizowanych przez Radę Dzielnicy Mały Kack zapewniając dzieciom wiele emocji i umożliwiając zdobycie nagród. Młodzież potrzebuje miejsc spotkań dających alternatywę dla spędzania wolnego czasu przy komputerach. Boiska, pomogą w pozytywny sposób spożytkować nagromadzoną energię. Aby zapewnić odpowiednie warunki do tego celu konieczna jest: 1. Zmiana nawierzchni piaskowo-żwirowej na poliuretanową na boisku przy ul. Spokojnej o powierzchni 30x17m x 197zł/m2 = 100 470,00 zł 2. Wymiana na boisku przy ul.Strzelców ogrodzenia z siatki na ogrodzenie z piłkołapem dł. 59m x 1000/m = 59 000,00 zł 3. Postawienie małych bramek na boisku przy ul. Strzelców = 5 000,00 zł 4. Projekt = 2 000,00 zł Razem : 166 470,00 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

166470 zł

Załączniki