NASZE BOISKO – BO Gdynia

Lokalizacja projektu:

Remont istniejącego boiska koszykarskiego byłby pierwszym etapem modernizacji terenu sportowego należącego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdyni przy ul. Hallera 9. Z boiska tego korzystają nie tylko uczniowie wchodzących w skład zespołu: Gimnazjum nr 10, Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 49 dla dzieci niedosłyszących, Gimnazjum Specjalnego nr 25 dla dzieci niedosłyszących i XV Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego dla dzieci niedosłyszących, ale nadto także dzieci, młodzież i dorośli zamieszkali na Wzgórzu Świętego Maksymiliana i Płycie Redłowskiej. Boisko jest dostępne dla wszystkich chętnych codziennie przez cały rok do godziny 22.00.

Opis:

Projekt to przejaw wspólnej inicjatywy sąsiedzkiej, pozaszkolnej. Boisko jest bowiem bezpiecznym miejscem zabaw i rekreacji dzieci, młodzieży i dorosłych – naszym wspólnym podwórkiem. Przedmiotem projektu jest: 1. demontaż istniejącej nawierzchni boiska i wykonanie w to miejsce nowej nawierzchni poliuretanowej, 2. zakup i wyposażenie boiska w sprzęt do gry w piłkę koszykową. 3. ogrodzenie boiska

Kalkulacja kosztów:

CENA ŁĄCZNA za boisko o wymiarach 17mx26m: 442m2 x 250 złotych/m2 - 135.915 złotych brutto, w tym: 1. dokumentacja projektowa, 2. demontaż istniejącej nawierzchni asfaltowej i betonowej oraz utylizacja gruzu, 3. odwodnienie liniowe ACO z doprowadzeniem do istniejącej kanalizacji 3.ułożenie nowej podbudowy i nawierzchni poliuretanowej, 4. sprzęt sportowy, 5. ogrodzenie panelowe o wysokości 4 m