Nasadzenia zieleni przyulicznej, drzew oraz pnączy w różnych punktach Karwin: wzdłuż ulicy Nałkowskiej, Staffa, Brzechwy i przed kościołem NSM – BO Gdynia

Nasadzenia zieleni przyulicznej, drzew oraz pnączy w różnych punktach Karwin: wzdłuż ulicy Nałkowskiej, Staffa, Brzechwy i przed kościołem NSM

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Nasadzenia zieleni przyulicznej, drzew oraz pnączy w różnych punktach Karwin: wzdłuż ulicy Nałkowskiej, Staffa, Brzechwy i przed kościołem NSM

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2023/KAR/0007
Dzielnica
Karwiny
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2023

Lokalizacja projektu:

W ramach projektu proponuje się nasadzenia zieleni w 3 lokalizacjach Karwin: 1) ulica Staffa 15 (łuk) 2) po wschodniej stronie początkowego odcinka ulicy Nałkowskiej między Wielkopolską a Korzenną 3) przed kościołem NSM na Karwinach III

Opis:

Projekt przewiduje dokonanie nasadzeń drzew alejowych w dwóch kluczowych ulic Karwin: Nałkowskiej (strona wschodnia, odcinek dwupasmowy), pasa wzdłuż ulicy Wielkopolskiej oraz terenu przez kościołem NSM. Proponujemy, by ulice Nałkowskiej, Staffa i Jana Brzechwy stały się zielonymi alejami – z prawdziwego zdarzenia.

Projekt przewiduje nasadzenia 17 nowych drzew i niskiej zieleni w tych miejscach. Są to kluczowe przestrzenie z punktu widzenia całej dzielnicy. Oprócz tego planujemy nasadzić pnącza na betonowych słupach latarni wzdłuż ulic Brzechwy i Nałkowskiej (odc. dwupasmowy).

Dzięki realizacji projektu zniwelujemy efekt wyspy ciepła, zacienimy główne przestrzenie komunikacyjne dzielnicy, poprawimy jakość powietrza i estetykę obu głównych traktów. Działania takie, wobec coraz cieplejszych lat, stają się coraz częstszymi w wielu europejskich (Paryż, Mediolan, Rzym), jaki i polskich miastach (Warszawa, Kraków, Wrocław). Istotą działań jest transpozycja najnowszych globalnych trendów na nasze lokalne podwórko, w miejscach najbardziej eksponowanych, czyli na głównych wjazdach na Karwiny.

W ramach działań przewiduje się nasadzenie 17 drzew alejowych wzdłuż ulicy Nałkowskiej (po wschodniej stronie), nasadzenia niskie (Nałkowskiej, Staffa, Brzechwy) oraz pnącza (Nałkowskiej i Brzechwy).

Lokalizacje projektu nie będą kolidować z Węzłem Karwiny. Nasadzenia będą się odbywać już po zakończeniu robót drogowych.

Im więcej drzew, tym lepiej dla wszystkich. Drzewa dają cień, czyste powietrze i są schronieniem dla licznych ptaków i małych stworzeń. Zielone Karwiny – brzmi dobrze? Zobaczcie jak to może wyglądać. Dlatego zachęcamy do głosowania!

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
Nasadzenie szpaleru drzew alejowych po wschodniej stronie ulicy Nałkowskiej (odcinek Wielkopolska - Korzenna) (17 x 3116 zł)52972 zł
Obsadzenie pnączami latarni wzdłuż ulicy Nałkowskiej (odcinek Wielkopolska – Korzenna) (4 szt. Latarnia, 2 szt./latarnia) – (2 x 40,00 zł) x 4320 zł
Nasadzenia niskie w pasie rozdziału ulicy Nałkowskiej (odcinek Wielkopolska-Korzenna) nasadzenia o powierzchni do 200 m260000 zł
Ściółkowanie pnączy na latarniach wzdłuż ul. Nałkowskiej (odcinek Wielkopolska – Korzenna) 4 Latarnia16 zł
Ściółkowanie nasadzeń niskich w pasie rozdziału ul. Nałkowskiej (odcinek Wielkopolska – Korzenna) nasadzenia o powierzchni do 200 m25400 zł
Nasadzenia na łuku ulicy Staffa (obok nr 15) - nasadzenia o powierzchni do 100 m230000 zł
Ściółkowanie nasadzeń na łuku ulicy Staffa o powierzchni do 100 m22700 zł
Obsadzenie pnączami latarni wzdłuż ulicy Brzechwy (odcinek Wielkopolska-Makuszyńskiego (4 szt. Latarnia)320 zł
Nasadzenia niskie - rabata duża na terenie przed kościołem NSM o powierzchni do 50 m215000 zł
Ściółkowanie nasadzeń niskich przed kościołem NSM (50 m2 * 27,00 zł)1350 zł
3-letnie utrzymanie materiału zielonego (30% kosztów)50423 zł
Tabliczki informacyjne (3 x 1700)5100 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

223601 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki