Nasadzenia kwiatów i innych kompozycji roślinnych przy ulicach Dedala, Ikara, Zielonej i Rybaków – BO Gdynia

Nasadzenia kwiatów i innych kompozycji roślinnych przy ulicach Dedala, Ikara, Zielonej i Rybaków

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Nasadzenia kwiatów i innych kompozycji roślinnych przy ulicach Dedala, Ikara, Zielonej i Rybaków

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2018/241
Dzielnica
Babie Doły
E-mail
kotulskip@gmail.com
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2018

Lokalizacja projektu:

Obszar Babich Dołów

Opis:

Uwaga mieszkańcy! Ze względu na brak zgody na nasadzenia w donicach oraz rzeczowe argumenty, przemawiające za bezpośrednim posadowieniem roślin w gruncie, koncepcja uległa zmianie. Projekt zakłada upiększenie Babich Dołów kwiatami i inną roślinnością. Nasadzenia mają być dokonane bezpośrednio w gruncie w lokalizacjach pokrywających się ze wcześniejszą propozycją posadowienia donic. Poleca się, aby kompozycje roślinne charakteryzowały się długim okresem kwitnienia i/lub pozostawały na zimę w stanie zasuszonym, wymagały małej pielęgnacji, były wieloletnie i nieatrakcyjne dla dzików lub wręcz je odstraszały. Proponuje się zwiększenie budżetu w stosunku do donic, aby projekt był naprawdę atrakcyjny i obejmował reprezentacyjne punkty dzielnicy.Z uwagi na krótki czas, w którym należało dokonać zmiany projektu, zastrzega się dokonanie drobnych korekt, w szczególności dot. lokalizacji i rozmiaru nasadzeń. Rezygnacja z donic ma przyczynić się do lepszego i tańszego utrzymania roślin, a zastosowanie roślin odstraszających (np. hiacyntów) wyeliminować problem dzików.

Kalkulacja kosztów:

Przygotowanie projektu nasadzeń8000
Przygotowanie terenu pod obsadzenia, wymiana gleby na żyzną 47 zł/m kw, ok.550 m kw. 25850
Sadzenie roślin (uśredniona cena bylin, traw i krzewów + dodatkowo 10 cebul). 105 zł/m kw, 550 m kw.57750
Ściółkowanie nasadzeń korą z geowłókniną. 27 zł/m kw, 550 m kw.14850
Pielęgnacja 3-letnia. 30% łącznego kosztu materiału roślinnego i ściółkowego21780

Szacunkowa łączna wartość projektu

149230 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki