Nasadzenia kwiatów i innych kompozycji roślinnych przy ulicach Dedala, Ikara, Zielonej i Rybaków – BO Gdynia

Nasadzenia kwiatów i innych kompozycji roślinnych przy ulicach Dedala, Ikara, Zielonej i Rybaków

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Nasadzenia kwiatów i innych kompozycji roślinnych przy ulicach Dedala, Ikara, Zielonej i Rybaków

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Piotr Kotulski

ID projektu:

2019/2

Status

Lokalizacja projektu:

Obszar Babich Dołów

Opis:

Projekt zakłada upiększenie Babich Dołów kwiatami i inną roślinnością.

Nasadzenia mają być dokonane bezpośrednio w gruncie. Poleca się, aby kompozycje roślinne charakteryzowały się długim okresem kwitnienia i/lub pozostawały na zimę w stanie zasuszonym, wymagały małej pielęgnacji, były wieloletnie i nieatrakcyjne dla dzików lub wręcz je odstraszały.
Zastrzega się dokonanie korekt, w szczególności dot. lokalizacji i rozmiaru nasadzeń, aby projekt był naprawdę atrakcyjny.

Rezygnacja z donic ma przyczynić się do lepszego i tańszego utrzymania roślin, a zastosowanie roślin odstraszających (np. hiacyntów) wyeliminować problem dzików.

Szacunkowa łączna wartość projektu

158230 zł

Załączniki