Nasadzenia kwiatów i innych kompozycji roślinnych przy ulicach Dedala, Ikara, Zielonej i Rybaków – BO Gdynia

Nasadzenia kwiatów i innych kompozycji roślinnych przy ulicach Dedala, Ikara, Zielonej i Rybaków

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Nasadzenia kwiatów i innych kompozycji roślinnych przy ulicach Dedala, Ikara, Zielonej i Rybaków

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
BAD/0002
Dzielnica
Babie Doły
Autor projektu
Piotr Kotulski
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2019

Lokalizacja projektu:

Obszar Babich Dołów

Opis:

Projekt zakłada upiększenie Babich Dołów kwiatami i inną roślinnością.

Nasadzenia mają być dokonane bezpośrednio w gruncie. Poleca się, aby kompozycje roślinne charakteryzowały się długim okresem kwitnienia i/lub pozostawały na zimę w stanie zasuszonym, wymagały małej pielęgnacji, były wieloletnie i nieatrakcyjne dla dzików lub wręcz je odstraszały.
Zastrzega się dokonanie korekt, w szczególności dot. lokalizacji i rozmiaru nasadzeń, aby projekt był naprawdę atrakcyjny.

Rezygnacja z donic ma przyczynić się do lepszego i tańszego utrzymania roślin, a zastosowanie roślin odstraszających (np. hiacyntów) wyeliminować problem dzików.

Kalkulacja kosztów:

Przygotowanie projektu nasadzeń (8000 zł); Przygotowanie terenu pod obsadzenia, wymiana gleby na żyzną 47 zł/m kw, ok.550 m kw. (25850 zł); Sadzenie roślin (uśredniona cena bylin, traw i krzewów + dodatkowo 10 cebul). 105 zł/m kw, 550 m kw. (57750 zł); Ściółkowanie nasadzeń korą z geowłókniną. 27 zł/m kw, 550 m kw. (14850 zł); Pielęgnacja 3-letnia. 30% łącznego kosztu materiału roślinnego i ściółkowego (21780 zł); Zabezpieczenie środków na ew. niwelację terenu (skarpa prowadząca do samolotu) lub dodatkowe nasadzenia, cebule, drzewka, elementy ozdobne (30000 zł);

Szacunkowa łączna wartość projektu

158230 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki