Nasadzenia drzew oraz traw ozdobnych przy ul. Filipkowskiego, rejon ronda z ul. Wiczlińską – BO Gdynia

Nasadzenia drzew oraz traw ozdobnych przy ul. Filipkowskiego, rejon ronda z ul. Wiczlińską

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Nasadzenia drzew oraz traw ozdobnych przy ul. Filipkowskiego, rejon ronda z ul. Wiczlińską

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Chwarzno - Wiczlino
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Lokalizacja oraz kompozycja nasadzeń roślinnych powstanie na etapie projektu. Nasadzenia mają być zlokalizowane fragmentarycznie w pasach zieleni przy ul. Filipkowskiego, rejon ronda przy ul. Wiczlińskiej

Opis:

Ozdobienie nasadzeniami drzew oraz trawami ozdobnymi fragmentu ul. Filipkowskiego oraz rejon przy rondzie przy ul. Wiczlińskiej uatrakcyjni ulicę, wypoczynek oraz wjazd do osiedla. Dobór nasadzeń drzew powinien być dostosowany do istniejącej zieleni oraz warunków otoczenia. Materiał roślinny ma być uzupełnieniem oraz kontynuacją występującej szaty roślinnej, ma pełnić funkcje ozdobne, krajobrazowe oraz przyrodnicze. Projekt uwzględnia nasadzenia 4 sztuk drzew oraz traw ozdobnych.

Kalkulacja kosztów:

Zrywanie darni (usunięcie trawnika lub chwastowiska) + wywóz 140m2 2800
Przygotowanie terenu pod obsadzenia bylinowe, wymiana gleby 130m2 (głębokość 20-30 cm) 4550
Sadzenie bylin, traw ozdobnych do 9 szt./m2 130m2 + podłoże, bez przygotowania terenu 19500
Sadzenie drzew + podłoże, nawóz (4 szt) 8800
Palikowanie drzew (4 szt) 800
Kora bez agrowłókniny 140m2 3000
Tablica informacyjna 1000
Wykonanie projektu 2000
Pielęgnacja przez okres 3 lat gwarancji (30% łącznego kosztu materiału roślinnego i ściółkowego) 9390

Szacunkowa łączna wartość projektu

51840 zł

Załączniki