Nasadzenia drzew alejowych wzdłuż ulicy Śląskiej oraz przy skrzyżowaniu Śląska/Warszawska celem poprawy klimatu, estetyki i bioróżnorodności Działek Leśnych – BO Gdynia

Nasadzenia drzew alejowych wzdłuż ulicy Śląskiej oraz przy skrzyżowaniu Śląska/Warszawska celem poprawy klimatu, estetyki i bioróżnorodności Działek Leśnych

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Nasadzenia drzew alejowych wzdłuż ulicy Śląskiej oraz przy skrzyżowaniu Śląska/Warszawska celem poprawy klimatu, estetyki i bioróżnorodności Działek Leśnych

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2023/DZL/0012
Dzielnica
Działki Leśne
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2023

Lokalizacja projektu:

Ulica Śląska i Warszawska są to główne ulice Działek Leśnych, które generują duży ruch samochodowy a co za tym idzie dużo emisji substancji szkodliwych, pyłów oraz przegrzania asfaltowej powierzchni.

Opis:

Projekt przewiduje realizację nasadzeń przyulicznych wzdłuż kluczowych ulic Działek Leśnych: Warszawskiej i Śląskiej.

W ramach projektu zrealizowane będą 2 zadania:

1) Nasadzenia drzew i zieleni niskiej na krótkim wjazdowym fragmencie ulicy Warszawskiej (między Śląską a Witomińską). Zakłada się, że rozebrana zostanie betonowa kostka w pasie rozdziału i w miejscu tym nasadzone zostaną drzewa i trawy.

2) W pasie rozdziału ulicy Śląskiej na odcinku od Warszawskiej do Nowogrodzkiej zostanie nasadzonych 26 szt. drzew alejowych.

Dzięki realizacji projektu zniwelujemy efekt wyspy ciepła, zacienimy główne przestrzenie komunikacyjne dzielnicy, poprawimy jakość powietrza i estetykę obu głównych traktów. Działania takie, wobec coraz cieplejszych lat, stają się coraz częstszymi w wielu europejskich (Paryż, Mediolan, Rzym), jaki i polskich miastach (Warszawa, Kraków, Wrocław). Istotą działań jest transpozycja najnowszych globalnych trendów na nasze lokalne podwórko, w miejscach najbardziej eksponowanych, czyli na głównych wjazdach do Działek Leśnych.

Im więcej drzew, tym lepiej dla wszystkich. Drzewa dają cień, czyste powietrze i są schronieniem dla licznych ptaków i małych stworzeń. W końcu to Działki Leśne a nie Asfaltowe, prawda? Dlatego zachęcamy do głosowania!

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
Rozbiórka betonowej nawierzchni w pasie rozdziału ulicy Warszawskiej (59 m2*84 zł)4956 zł
Nasadzenia drzew alejowych w pasie rozdziału ulicy Warszawskiej (4 szt.*3116 zł)12464 zł
Nasadzenia niskich traw ozdobnych w pasie rozdziału ul. Warszawskiej (59 m2 x 300 zł)17700 zł
Nasadzenia drzew alejowych i dużych krzewów wzdłuż ul. Śląskiej na odcinku od Witomińskiej do Nowogrodzkiej (26 szt. x 3116 zł)81016 zł
Ściółkowanie traw ozdobnych w pasie rozdziału ul. Warszawskiej (59 m2 x 27 zł)1593 zł
3 - letnia pielęgnacja traw ozdobnych (30% z 19 293,00 zł)5788 zł
Tablica informacyjna1700 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

125217 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki