Nasadzenia drzew alejowych i zieleni niskiej wzdłuż ulic Nałkowskiej i Brzechwy celem stworzenia zielonych alej dla Karwin. – BO Gdynia

Nasadzenia drzew alejowych i zieleni niskiej wzdłuż ulic Nałkowskiej i Brzechwy celem stworzenia zielonych alej dla Karwin.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Nasadzenia drzew alejowych i zieleni niskiej wzdłuż ulic Nałkowskiej i Brzechwy celem stworzenia zielonych alej dla Karwin.

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Karwiny
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Ulica Brzechwy (cała), ulica Nałkowskiej (odcinek dwujezdniowy)

Opis:

Projekt przewiduje dokonanie nasadzeń drzew alejowych w dwóch kluczowych ulic Karwin: Nałkowskiej (odcinek dwupasmowy) i Brzechwy. Proponujemy, by ulice Nałkowskiej i Jana Brzechwy stały się zielonymi alejami – z prawdziwego zdarzenia. Projekt przewiduje nasadzenia 57 nowych drzew i niskiej zieleni w tych dwóch miejscach. Są to kluczowe przestrzenie z punktu widzenia całej dzielnicy. Dzięki realizacji projektu zniwelujemy efekt wyspy ciepła, zacienimy główne przestrzenie komunikacyjne dzielnicy, poprawimy jakość powietrza i estetykę obu głównych traktów. Działania takie, wobec coraz cieplejszych lat, stają się coraz częstszymi w wielu europejskich (Paryż, Mediolan, Rzym), jaki i polskich miastach (Warszawa, Kraków, Wrocław). Istotą działań jest transpozycja najnowszych globalnych trendów na nasze lokalne podwórko, w miejscach najbardziej eksponowanych, czyli na głównych wjazdach na Karwiny.

W ramach działań przewiduje się nasadzenie prawie 60 drzew alejowych wzdłuż obu ulic (po bokach i w pasie rozdziału), zaś na ulicy Jana Brzechwy zakłada się nieznaczną korektę krawężników w pasie rozdziału przed skrzyżowaniem z Iwaszkiewicza, aby zmieścić tam nowe alejowe drzewa. Oprócz tego w nowopowstałych terenach zielonych zakłada się nasadzenia niskich roślin lub trawników.

Lokalizacje projektu nie będą kolidować z projektami wyniesień przejść dla pieszych, ani z planowanym Węzłem Karwiny. Nasadzenia będą się odbywać tylko na terenie poza zakresem wykonywanych robót.

Im więcej drzew, tym lepiej dla wszystkich. Drzewa dają cień, czyste powietrze i są schronieniem dla licznych ptaków i małych stworzeń. Zielone Karwiny – brzmi dobrze? Zobaczcie jak to może wyglądać. Dlatego zachęcamy do głosowania!

Kalkulacja kosztów:

Drzewa wysokie – Nałkowskiej (36 szt. * 2400 zł) 86400
Nasadzenia zieleni niskiej w pasie rozdziału ulicy Nałkowskiej 30000
Rozbiórki fragmentu nawierzchni przed skrzyżowaniem z Iwaszkiewicza (180 m2*200 zł) 36000
Obrzeża dla rozebranych odcinków jezdni na Brzechwy przed skrzyżowaniem z Iwaszkiewicza (70 mb * 50 zł) 3500
Nowe trawniki w pasie rozdziału na ulicy Brzechwy (180 m2 * 35 zł) 6300
Drzewa wysokie – Brzechwy (21 szt. * 2400 zł) 50400
Dokumentacja projektowa dla przebudowy krawężników – Brzechwy 8600
Utrzymanie (30% materiału zielonego) 26730

Szacunkowa łączna wartość projektu

247930 zł

Załączniki