Na początku było Oksywie „Trasa Zabytków Oksywia” – BO Gdynia

Na początku było Oksywie „Trasa Zabytków Oksywia”

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Na początku było Oksywie „Trasa Zabytków Oksywia”

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2015/238
Dzielnica
Ogólnomiejski
Autor projektu
Aneta Kłos
E-mail
aneta.klos@interia.pl
Telefon
535-694-444
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2015

Lokalizacja projektu:

1.Rondo Bitwy pod Oliwą działka w zasobach gminy 43/2 2. Ul. Arciszewskich / ul Muchowskiego działka w zasobach gminy 396/50 3.Okolice Cmentarza Oksywie Ul. Arciszewskich działka w zasobach gminy 389/51 4.Rondo Bosmańska / Zielona 5.Krzyżówka ul.Dickmana/ ul.Płk.Dąbka działka w zasobach gminy

Opis:

Założeniem projektu jest wytyczenie oraz opisanie za pomocą tablic informacyjnych, pylonów kierunkowych oraz kartuszy informacyjnych „Trasa zabytków Oksywia”. Projekt ma na celu podnoszenie świadomości społecznej o walorach turystycznych, rekreacyjnych dzielnicy Oksywie. Propagowanie polskiego dziedzictwa kulturowego, oraz zwiększenie roli zabytków w rozwoju turystyki w obrębie dzielnicy Oksywie. W załącznikach do projektu (1-4)wskazano opisane w literaturze krajobrazy kulturowe, układy urbanistyczne, zespoły budowlane, dzieła architektury i budownictwa, dzieła budownictwa obronnego, cmentarze, zabytki archeologiczne: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, cmentarzyska, relikty działalności gospodarczej, miejsca upamiętniające wydarzenia historyczne oraz działalność wybitnych osobistości i instytucji w obrębie dzielnicy Oksywie. Działanie polega na, opracowaniu, wykonaniu oraz montażu : A. 2 szt Tablic tematycznych dwustronnych ze stali nierdzewnej (załącznik 5), ze specjalnie przygotowanym planem dzielnicy Oksywie i oznaczeniem „Tu jesteś”. Tablice mają uwzględniać : lokalizację obiektów opisy i fotografie miejsc, które warto zobaczyć w Dzielnicy Oksywie. Forma graficzna oparta na wdrażanym w Gdyni Systemu Identyfikacji Miejskiej SIM Lokalizacja Ad. 1 Tablica tematyczna nr 1 (ul. Rondo Bitwy pod Oliwą) Ad. 2 Tablica tematyczna nr 2 (ul Arciszewskich, Okolice Kościoła św. Michała Archanioła) B. 3 szt Pylonów kierunkowych (załącznik 5). Ważne by Pylon kierunkowy oprócz miejsc historycznych wskazywał kierunek dojazdu do Hospicjum św Wawrzyńca, Hospicjum dla dzieci „Bursztynowa Przystań”, Plaży. Lokalizacja Ad.1 Pylon kierunkowy (ul. Rondo Bitwy pod Oliwą) Ad.5 Pylon kierunkowy (Krzyżówka ul.Dickmana/ ul.Płk.Dąbka) Ad.4 Pylon kierunkowy (Rondo ul. Zielona/ ul. Bosmańska) C. Montażu 3 szt kartuszy stojących ze stali nierdzewnej (załącznik 5)zawierających rys historyczny, fotografię archiwalną lub opis wydarzenia zwiany z obiektem lub miejscem. Na kartuszach umieszczone zostaną informacje zapisane alfabetem Braille’a. Forma graficzna oparta na wdrażanym w Gdyni Systemu Identyfikacji Miejskiej SIM Lokalizacja Ad.2 Zespół Osadnictwa Podmiejskiego Nr porządkowy w rejestrze zabytków woj. Pomorskiego 1196 ul. Muchowskiego/ ul. Arciszewskich Ad.1 Zespól Dowództwa Floty i Koszar Marynarki Wojennej z zespołem mieszkalnym Nr porządkowy w rejestrze zabytków woj. Pomorskiego 1859 ul. Rondo Bitwy pod Oliwą Ad.3 Cmentarz przykościelny, z notką o grobach ludzi związanych z morzem i Pomorzem ul. Arciszewskich

Kalkulacja kosztów:

Kartusze stacjonarne (wraz z opracowaniem i montażem) 7.000,00*3 szt=21.000,00 netto Tablice tematyczne z mapą (wraz z opracowaniem i montażem) 17.000,00*3 szt=34.000,00 netto Pylon kierunkowy ( wraz z opracowaniem i montażem)7.000,00*3 szt=21.000,00 Koszt dokumentacji projektowej 30.000,00 netto Ogółem netto: 106.000,00 Ogółem brutto: 130.380,00

Szacunkowa łączna wartość projektu

130380 zł

Załączniki