Mural dla Chyloni – Rewitalizacja budynku dawnej „Baltony” przy ul. Rozewskiej 1 – BO Gdynia

Mural dla Chyloni – Rewitalizacja budynku dawnej „Baltony” przy ul. Rozewskiej 1

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Mural dla Chyloni – Rewitalizacja budynku dawnej „Baltony” przy ul. Rozewskiej 1

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
CHY/0026
Dzielnica
Chylonia
Autor projektu
Piotr Remesz
E-mail
remesz.piotr@gmail.com
Status:
Odrzucony
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2020

Lokalizacja projektu:

Gdynia, ul. Rozewska 1

Opis:

Chylonia jest dzielnicą Gdyni, która może poszczycić się nad wyraz bogatą historią. Wprawdzie pierwsze informacje o niej pochodzą z 1351 roku, Chylonia została włączona w granice administracyjne miasta dopiero w roku 1930. Pomimo już 90 lat istnienia jako jedna z dzielnic Gdyni wciąż zachowuje swój niezwykły specyficzny klimat i odrębność.

Aby uczcić rocznicę 90. rocznicę włączenia Chyloni do granic administracyjnych Gdyni, warto stworzyć w przestrzeni publicznej dzieło malarskie poświęcone bogatej historii Chyloni, miasta Gdyni, jak i całego Trójmiasta.

Mural zostanie stworzony na fasadzie budynku dawnej „Baltony” znajdującego się na rogu ulic Rozewskiej i Swarzewskiej. Budynek, który niegdyś stanowił symbol naszej dzielnicy, dziś – po prostu nie zachwyca. Położenie budynku na wzniesieniu i jego wymiary dają ogromne możliwości dla artystów tworzących Street Art. Wzdłuż budynku biegnie nie tylko pas ruchu, ale również chodnik dla pieszych. Budynek jest widoczny również z ul. Morskiej.

Forma muralu wykonanego przez artystów StreetArt będzie po pierwsze dobrze komponowała się z aktualnym wyglądem okolicy, po drugie zaś mural będzie stanowił nowy, charakterystyczny punkt na mapie Chyloni, który pozwoli budować silniejszą tożsamość lokalną i poczucie dumy z miejsca zamieszkania. Pozwoli również dzielnicy mocniej zaistnieć w świadomości pozostałych Gdynian, podkreślając nasz długoletni związek z miastem.

Dokładny mural, jego wygląd i koncepcja, zależeć będzie od wyboru wykonawcy – lokalnego trójmiejskiego artysty lub artystów Street Art, na podstawie przedstawionej w wyniku konkursu oferty artystycznej oraz kosztorysu. 

Ze względu na specyfikę pracy jego członków w środowisku lokalnym, jako współrealizatora projektu wnioskodawca wskazuje Stowarzyszenie „More Active”. Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w budynku, na którym planuje się wykonanie muralu.

W dniu wykonania muralu, członkowie Stowarzyszenia „More Active” planują organizację Pikniku Sąsiedzkiego, w którym udział będą brali członkowie społeczności lokalnej – dzieci, dorośli oraz seniorzy. W czasie Pikniku, Stowarzyszenie planuje organizację akcji charytatywnej „LIFT FOR HELP” – zbiórki funduszy na rzecz niepełnosprawnych sportowców. Dodatkowe atrakcje tego dnia stanowić mają koncerty lokalnych muzyków oraz zlot food trucków, które odbędą się na parkingu za rewitalizowanym budynkiem. Punktem kulminacyjnym Pikniku będzie jednak odsłonięcie muralu i podziwianie finalnego efektu pracy artystów.

CELE PROJEKTU:
Stworzenie przez lokalnych artystów muralu na fasadzie budynku przy ul. Rozewskiej 1.
Wzmocnienie kompetencji obywatelskich i społecznych mieszkańców poprzez aktywne uczestnictwo w całym procesie przygotowania i tworzenia projektu.
Podniesienie poziomu aktywności członków społeczności lokalnej.
Wzrost integracji mieszkańców, rozwinięcie więzi sąsiedzkich wśród mieszkańców.

GŁÓWNE DZIAŁANIA:
Organizacja konsultacji dla mieszkańców dot. projektu muralu.
Wykonanie projektu muralu.
Wykonanie muralu na fasadzie budynku przez lokalnych artystów Street Art.  

Z uwagi na fakt, iż organizacja Pikniku Sąsiedzkiego stanowić ma przejaw działalności statutowej Stowarzyszenia „More Active” i nie wymaga zewnętrznego finansowania – nie jest objęta projektem. Wnioskodawca chcąc przedstawić szeroki kontekst niniejszego przedsięwzięcia, uznał za zasadne poinformowanie o planowanej organizacji wydarzenia.

Jedynie dla uzupełnienia wnioskodawcy pragną wskazać, iż w następstwie realizacji projektu „Mural dla Chyloni”, członkowie Stowarzyszenia „More Active” planują kontynuować działalność prokulturalną na rzecz dzielnicy m.in. poprzez organizowanie w budynku przy ul. Rozewskiej 1 spotkań artystów, wernisaży i wystaw.

UZASADNIENIE PROJEKTU
Murale, których jest wiele w dużych miastach Polski, ożywiają przestrzeń miejską i wprowadzają pozytywną atmosferę. W samej Gdyni jest ich kilkadziesiąt. Szare elewacje oraz przestrzenie publiczne zamieniają się w kolorowe i fascynujące murale, często poświęcone osobom, ideom, zjawiskom przyrodniczym czy zwierzętom. 

Mural będzie upiększał okolicę i pozytywnie wpływał na jej wizerunek. Niezależnie od walorów estetycznych, mural będzie miał na celu uczcić 90. urodziny Chyloni, jako dzielnicy Gdyni.

Umiejscowienie muralu w miejscu styku drogi pieszej oraz asfaltu zapewni mieszkańcom i turystom dobrą widoczność.

Projekt odpowiada na potrzebę wspierania społeczności lokalnej w angażowanie się w inicjatywy na rzecz dobra wspólnego. Realizacja projektu jest odpowiedzią na konieczność podejmowania działań sprzyjających integracji sąsiedzkiej, międzypokoleniowej. Fakt umieszczenia sztuki w przestrzeni publicznej znacząco wpływa na poprawę jej jakości, nobilituje ją oraz ułatwia mieszkańcom codzienny dostęp do kultury.

Szacunkowa łączna wartość projektu

50000 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki