Monitoring terenu przy Szkole Podstawowej nr 31 – BO Gdynia

Monitoring terenu przy Szkole Podstawowej nr 31

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Monitoring terenu przy Szkole Podstawowej nr 31

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

ID projektu:

Status

Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:

Opis:

Zakup i montaż 3 kamer do monitoringu terenu przy szkole podstawowej nr 31

Kalkulacja kosztów:

zakup i montaż 3 kamer do monitoringu 10000

Szacunkowa łączna wartość projektu

10000 zł

Załączniki