Monitoring jakości powietrza na Wzgórzu Św. Maksymiliana – BO Gdynia

Monitoring jakości powietrza na Wzgórzu Św. Maksymiliana

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Monitoring jakości powietrza na Wzgórzu Św. Maksymiliana

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko:

E-mail: michal.wloch@vp.pl

ID projektu:

2018/105

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

3 lokalizacje: Lokalizacja nr 1. Miejska Biblioteka Publiczna - Wypożyczalnia Naukowa Świętojańska 141, 81-001 Gdynia; Lokalizacja nr 2. VI Liceum Ogólnokształcące im. Wacława Sierpińskiego ul. Kopernika 34, 81-424 Gdynia Lokalizacja nr 3. Przedszkole Nr 22 ul. Gen. J. Hallera 37, 81–428 Gdynia

Opis:

Według corocznych raportów Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) Polacy oddychają powietrzem bardzo złej jakości, przez co przedwcześnie umiera ponad 48 tysięcy osób. W dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana bardzo wiele mieszkań i domów jest ogrzewanych piecami węglowymi, które przyczyniają się do silnego zanieczyszczenia powietrza w sezonie grzewczym. Najbliższy czujnik znajduje się w Śródmieściu Gdyni na ul. Wendy i jego wskazania są niemiarodajne dla stanu powietrza w dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana ze względu na dużą odległość. Miasto wg opinii wielu mieszkańców podejmuje zbyt ograniczone działania proekologiczne w zakresie walki z zanieczyszczeniem powietrza. Celem projektu jest instalacja na terenie dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana sieci 3 kompaktowych czujników systemu monitorowania powietrza, udostępniającej wyniki pomiarów w czasie rzeczywistym na stronie internetowej. Umożliwi to mieszkańcom dzielnicy oraz dzieciom i młodzieży, uczącym się na terenie dzielnicy ocenę jakości powietrza. Na tej podstawie będzie można podjąć decyzję o wyjściu z domu na spacer, ze żłobka czy przedszkola na plac zabaw, czy ze szkoły na boisko na zajęciach wychowania fizycznego. W przypadku stwierdzenia złego stanu powietrza w okolicy jednego z czujników pomiar pozwoli Straży Miejskiej dokonać interwencji. Ponadto zbieranie danych analitycznych z czujników stworzy materiał do działań naprawczych, mających na celu poprawę jakości powietrza.

Szacunkowa łączna wartość projektu

18900 zł

Załączniki