Modernizacja/polepszenie parkingu przy ul. Morskiej 93 i 91 w Gdyni – BO Gdynia

Modernizacja/polepszenie parkingu przy ul. Morskiej 93 i 91 w Gdyni

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Modernizacja/polepszenie parkingu przy ul. Morskiej 93 i 91 w Gdyni

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2015/191
Dzielnica
Grabówek
E-mail
e.sobisz@wp.pl
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2015

Lokalizacja projektu:

Zadaniem projektu jest modernizacja - rozbudowa istniejącego parkingu osiedlowego przy ul. Morskiej 93 i 91 w Gdyni. Terenu który obejmuje wniosek, stanowi własność Gminy Gdynia.

Opis:

Działania wymierzone będą w następujących celach: – rozbudowanie parkingu o dodatkowe miejsca postojowe od strony nieruchomości Morska 93. Rozbudowa będzie polegać na zmianie sposobu parkowania pojazdów przy terenie zielonym. Poprzez zmniejszenie terenu zielonego oraz poszerzeniem miejsc postojowych możliwe będzie parkowanie po skosie co w konsekwencji utworzy dodatkowe miejsca postojowe z 4 na 9; – wykonanie oznakowania istniejących miejsc postojowych. Obecnie brak jest linii, wytycznych informujących o sposobie parkowania pojazdów na parkingu osiedlowym. Taki stan umożliwia parkowanie pojazdów bez „ładu” co prowadzi również do ograniczenia miejsc postojowych. – wykonanie oznakowania poziomego i pionowego miejsc bezwzględnego parkowania. Pojazdy parkujące na wjeździe na podwórze utrudniając ruch pozostałym właścicielom pojazdów, oraz uniemożliwiają odbiór odpadów przez wyznaczone do tego służby. Brak miejsc parkingowych uniemożliwia utrzymanie drogi w należytym stanie technicznym. W okresie zimowym sprzęt ciężki nie ma możliwości wjazdu oraz odśnieżenia drogi. Liczba aktualnych miejsc jest nie wystarczająca dla dwóch nieruchomości (około 200 mieszkań). Dodatkowo przez cały rok parking osiedlowy używany jest również przez studentów Akademii Morskiej oraz interesantów klubu sportowego GALEON. Powyższa inwestycja zwiększy objętość parkingu o około 20%.

Kalkulacja kosztów:

1. Rozbudowa miejsc parkingowych poprzez - rozbiórkę istniejących obrzeży przy terenach zielonych - usunięcie darni i ziemi wraz z jej wywozem - wykonanie podbudowy gruntu pod parking - ułożenie pol-bruku wraz z obrzeżami - odtworzenie ogrodzenia niskiego terenów zielonych - wyznaczenie linii poziomych - montaż oznakowania pionowego informującego o sposobie parkowania Przyjęto obmiar inwestycji 23,70 m x 1,3m = 30,81 m2 Średni koszt wykonania prac 180 zł brutto /m2 Łącznie - 5 545,80 zł 2. Oznakowanie parkingu osiedlowego poprzez wykonanie trwałego oznakowania poziomego (malowanie pasów) 31 miejsc x 10 m Nie dotyczy miejsc wymienionych w pkt. 1 Łącznie - 5 000,00 zł 3. Oznakowanie miejsc bezwzględnego zakazu parkowania poprzez - wykonanie oznakowania poziomego (malowanie) tzw. koperta 2 szt. - wykonanie oznakowania pionowego (znak informacyjny) 2 szt. Łącznie - 1 000,00 zł. Powyższy sposób kalkulacji został wykonany w oparciu o katalog nakładów rzeczowych oraz aktualne kwoty średnich cen materiałów i kosztów robocizny Sekocendbud III kwartał 2014r.

Szacunkowa łączna wartość projektu

16917.87 zł