Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy ZWE nr 1 Gdynia – BO Gdynia

Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy ZWE nr 1 Gdynia

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Modernizacja nawierzchni placu zabaw przy ZWE nr 1 Gdynia

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

E-mail: jozefporeba@wp.pl

ID projektu:

2016/309

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Lokalizacja projektu: ul. Wiczlińska 33, działka o nr 372/9, j. rej. 371; KW 4687; Obręb GD. Typ własności: Zasób gruntów Gminy

Opis:

Modernizacja placu zabaw ma polegać na: 1. wymianie wykruszającej się nawierzchni 200 m2 x 295,20zł = 59 040 zł 2. malowaniu nawierzchni przy użyciu lakieru 200 m2 x 61,50 = 12 300 zł Całkowity koszt 71 340zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

71340 zł

Kalkulacja kosztów:

Wymiana wykruszającej się nawierzchni 295,20 m2 x 200 m = 5 9040 oraz malowanie nawierzchni przy użyciu lakierów 61,50 m2 x 200 m = 12 300 Całkowity koszt modernizacji placu zabaw 71 340

Załączniki